01:05 Thứ sáu, 25/05/2018

Thông tin về một số hoạt động sản xuất Nông nghiệp trong tháng 7/2015

Đăng lúc: Thứ tư - 19/08/2015 05:16
Về trồng trọt: - Diện tích gieo trồng cây hàng năm trong tháng 7 đạt 2.782ha, lũy kế 7 tháng đầu năm tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh đạt 104.990ha (giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó:
     + Lúa vụ Hè thu năm 2015: đã cơ bản kết thúc gieo sạ, sơ bộ diện tích khoảng 24.530ha tăng 143ha so với vụ Hè thu năm 2014 (24.387ha), diện tích lúa Hè thu 2015 tăng chủ yếu do một số công trình, hồ chứa nước hoạt động và khai thác có hiệu quả (hồ chứa nước Phú Xuân, hồ chứa nước Xuân Bình…). Cụ thể diện tích lúa Hè thu năm 2015 tăng/giảm so với vụ Hè thu năm 2014 như sau: (Sông Cầu 347ha tăng 80ha so với vụ Hè thu năm trước, Đồng Xuân 1.345ha tăng 261ha, Tây Hòa 6.518ha tăng 26ha, TP Tuy Hòa 2.014ha giảm 6ha, Tuy An 2.181ha giảm 23ha, Sơn Hòa 791ha giảm 14ha, Sông Hinh  1.196ha giảm 95ha, Phú Hoà 5.518ha bằng năm trước, Đông Hoà 4.620ha giảm 86ha).
 
       Về bệnh Rệp sáp bột hồng gây hại trên cây sắn niên vụ 2015-2016: Luỹ kế từ đầu tháng 4 đến nay đã có 8 huyện, thị xã với khoảng 337,25ha sắn bị bệnh Rệp sáp bột hồng (Đồng Xuân 143,7ha, Tuy An 20ha, Phú Hòa 18,0ha, Sông Cầu 11,0ha, Sơn Hòa 28,7ha, Sông Hinh 106,6ha, Tây Hòa 3ha, Đông Hòa 6,25ha). Do diện tích sắn bị bệnh RSBH ngày càng tăng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện tăng cường công tác điều tra phát hiện, tổ chức tập huấn cho nông dân về cách phát hiện và phòng trừ bệnh RSBH, triển khai biện pháp thu gom tiêu hủy triệt để các diện tích bị RSBH gây hại theo Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 02/6/2015 của Sở NN và PTNT “V/v Kế hoạch chiến dịch Tháng ra quân tiêu hủy Rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên”, thời gian thực hiện từ ngày 15/6/2015 đến 15/7/2015.

       Riêng cây sắn- mía niên vụ 2014-2015: đến nay bà con nông dân đã thu hoạch xong DTGT, trong đó: sắn đã thu hoạch xong DTGT 19.519ha- NSBQ khoảng 18,3 tấn/ha (tăng 1,3 tấn/ha so với niên vụ trước), mía đã thu hoạch xong DTGT 26.220ha - NSBQ khoảng 62 tấn/ha (tăng 1 tấn/ha so với niên vụ trước).
 
       Về chăn nuôi:
      - Về công tác sản xuất giống và cung ứng giống gia súc: Từ đầu năm đến nay Trung tâm giống và KT vật nuôi ngoài công tác tập huấn kỹ thuật giống vật nuôi cho bà con chăn nuôi trong tỉnh, đang triển khai thực hiện các Phương án: (1) Chăn nuôi heo đực giống (đã bán được 4.249 liều cho người chăn nuôi heo trong tỉnh, tăng 612 liều so với tháng trước); (2) Chăn nuôi heo nái giống gốc dòng thuần ông bà (đang chăm sóc và nuôi dưỡng 27 con heo nái giống dòng thuần ông bà, đã bán cho người chăn nuôi 233 heo con, tăng 17 con so với tháng trước); (3) Hoạt động dịch vụ thụ tinh nhân tạo bò (tổng số liều tinh đã bán từ đầu năm đến nay 11.599 liều đạt 68,22% KH: 17.000 liều và tăng 2.256 liều so với tháng trước)

     - Đền nay tiếp tục duy trì và phát triển đàn GSGC. Theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/4/2015, đàn trâu toàn tỉnh có 4.000 con tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 177.618 con tăng 0,4%, trong đó đàn bò lai có 119.000 con chiếm 67% và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn có 109.318 con tăng 5,6%; đàn gia cầm có gần 3,7 triệu con, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2014; Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 18,2 ngàn tấn tăng 5,6% so cùng kỳ năm 2014; trong đó: sản lượng thịt bò hơi đạt 5.000 tấn tăng 8,2%; sản lượng thịt lợn hơi đạt 9.323 tấn tăng 5,6%; sản lượng thịt gia cầm đạt 3.300 tấn tăng 2,1%. Sản lượng trứng gia cầm đạt 106,7 triệu quả tăng 13,7%.
 
       Về Thuỷ sản:
      - Ước tính diện tích thả nuôi thuỷ sản trong tháng 7 khoảng 360ha (chủ yếu thả nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng hạ lưu sông Bàn Thạch và thả nuôi một số thủy sản khác: cua, ốc hương…); luỹ kế 7 tháng đầu năm 2015 thả nuôi được 2.310 ha giảm 8,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó: tôm sú 230 ha tăng 1,3%, tôm thẻ 1.507 ha giảm 13,8%, cá các loại 300 ha giảm 12%, thuỷ sản khác 274 ha tăng 37% so cùng kỳ năm trước.

     - Nuôi thuỷ sản bằng lồng bè: Ước tính trong tháng 7 thả, nuôi khoảng 4.775 lồng thủy sản các loại; lũy kế 7 tháng đầu năm thả, nuôi khỏang 26.690 lồng thủy sản các loại, trong đó: Tôm hùm 25.760 lồng bằng 206,9% so với cùng kỳ năm trước (Tôm hùm thịt khoảng 14.210 lồng, tôm hùm ươm nuôi 11.550 lồng), cá các loại 930 lồng bằng 31,5%. Số lồng tôm hùm tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là nhờ giá tôm hùm thịt tăng cao (khoảng 1,4-1,6 triệu đồng/kg), người nuôi có lãi nên tiếp tục đầu tư thả nuôi mới.
 
     - Sản lượng tôm Post sản xuất: Lũy kế 7 tháng sản lượng tôm Post sản xuất đạt 910 triệu con tăng 78,1%, giống thủy sản các loại khác 63 triệu con tăng 13% so cùng kỳ năm trước.

   - Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng 7 khoảng 2.165 tấn; lũy kế 7 tháng đầu năm khoảng 5.090 tấn/(DT thu hoạch 951ha), tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước (cá các loại 428 tấn tăng gấp 2,4 lần, tôm thẻ chân trắng 3.024 tấn giảm 12,1%, tôm hùm 500 tấn tăng 81,8%, thủy sản khác 952 tấn gấp 5,8 lần).
Tác giả bài viết: Thúy Vân, Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết