17:01 Chủ nhật, 18/03/2018

Dự báo tình hình dịch hại cây trồng vụ sản xuất Hè thu 2014

Đăng lúc: Chủ nhật - 29/06/2014 20:50 - Người đăng bài viết: minhnhat
I. Tình hình sâu bệnh hại cây trồng thời gian qua

1.     Cây lúa
- Chuột gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh,  diện tích 4,7ha với tỷ lệ hại 5-6% dảnh, tập trung huyện Đông Hòa.
- Tuyến trùng rễ gây hại với diện tích 1ha, tỷ lệ hại 5% dảnh, trên lúa đẻ nhánh, tập trung huyện Đông hoà.
+ Bọ trĩ gây hại diện tích 10ha, TLH 10% dảnh, tập trung ở những chân ruộng thiếu nước tại huyện Tuy An.
+ Sâu keo: 3ha, mật độ 10con/m2 tại huyện Tuy An.
+ Các đối tượng ốc bươu vàng, sâu đục thân… gây hại rải rác với mức độ thấp.

2. Cây trồng khác
- Cây rau
+ Rau ăn lá:
Trên cây rau má: Bệnh đốm lá gây hại 4,5 ha, tỷ lệ bệnh 5-15% lá, giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch, tập trung ở thành phố Tuy Hoà.
Trên cây hành: Sâu khoang gây hại 2,5 ha, tỷ lệ hại 1 -5con/m2; bệnh thối nhũn gây hại 5 ha, tỷ lệ bệnh 1 - 10% cây, ở giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch, tập trung ở thành phố Tuy Hoà. Bệnh thối củ gây hại 0,5 ha, tỷ lệ bệnh 1 -3% củ, giai đoạn phát triển thân lá tại huyện Tuy An.
Trên cây khổ qua: Bọ trĩ gây hại diện tích 1,5ha, TLH 1 - 10%lá; sâu đục ngọn gây hại 3,5ha, TLH 3 - 10%ngọn; ruồi đục quả gây hại 3ha, TLB 2 -10% quả; bệnh đốm lá gây hại diện tích 3ha, TLB 2 - 10% lá, trên giai đoạn hoa- quả - thu hoạch, tập trung ở  thành phố Tuy Hoà.
Các đối tượng dịch hại khác: Bọ nhảy, rệp.... gây hại rải rác trên cải xanh.

- Đậu xanh: Bệnh khảm gây hại diện tích 0,6ha, TLB 1- 3%lá, giai đoạn PTTL - quả. Sâu xanh đục quả, sâu khoang, rầy xanh, rệp ....gây hại rải rác ở Tuy An.

- Cây bắp: Sâu đục thân gây hại với diện tích 4ha,  mật độ 1 - 4% cây, giai đoạn vươn lóng – thu hoạch; sâu xám gây hại 1ha,TLH 1 -4%cây, giai đoạn cây con; bệnh khô vằn gây hại diện tích 3ha, TLB 1 - 6% cây, bắp giai đoạn trổ cờ - thu hoạch, tập trung ở Phú Hòa.

- Cây hoa : Trên cây hoa cúc trồng luống có bệnh đốm đen, diện tích 3ha, TLB 2 - 10% lá; rệp muội gây hại với diện tích 1,2ha, TLH 1 - 5%lá, cúc ở giai đoạn PTTL - nụ - hoa - thu hoạch tập trung ở TP Tuy Hòa.

- Cây dứa: Rệp sáp gây hại diện tích 40ha, TLH 5 - 30%; bệnh héo đỏ lá gây hại 55ha, TLB 5 - 28% lá, ở giai đoạn kiến thiết - thu hoạch, tập trung vùng trồng dứa Đồng Dinh - Phú Hoà.

- Cây mía: Bệnh than gây hại với diện tích 13,5 ha, TLB 2 - 20% cây, tập trung ở Sơn Hòa, Đồng Xuân và Phú Hoà. Sâu đục thân gây hại 14ha, TLH 1 - 20%, tập trung  Sơn Hoà, Phú Hoà, Sông Hinh ở giai đoạn cây con - thu hoạch. Các đối tượng khác như: Bệnh đỏ bẹ lá, bệnh đốm vòng … gây hại rải rác.

- Cây sắn:  Bệnh chổi rồng xuất hiện với diện tích 185 ha, TLB: 2 - 35% cây, sắn đang giai đoạn cây con  – thu hoạch ở các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân và Sơn Hòa. Bệnh đốm lá gây hại với diện tích 65ha, TLB 5 - 30%lá, giai đoạn làm củ - thu hoạch, tập trung ở Tây Hòa. Nhện đỏ với diện tích 34,5ha, TLH 10 - 64%lá, giai đoạn làm củ - thu hoạch ở Sông Hinh, Tây Hòa và Đồng Xuân.

- Cây tiêu: Bệnh đốm lá gây hại 30ha, TLB 16-45% lá; tuyến trùng gây hại 20ha, TLH 2 - 20%, giai đoạn kiến thiết - kinh doanh và rệp sáp, chết chậm...gây hại rải rác ở vùng trồng tiêu tại huyện Tây Hòa.

- Cây cao su: Bệnh phấn trắng gây hại với diện tích 167 ha với tỷ lệ hại  15-20%, giai đoạn KTCB-kinh doanh ở Sông Hinh và Sơn Hòa. Bệnh đốm lá, xương cá, ... gây hại rải rác giai đoạn kiến thiết cơ bản ở các vùng trồng cây cao su.

- Cây cảnh: Cây mai có bọ trĩ  gây hại 5ha, TLH 1 - 10%cây; địa y gây hại diện tích 5ha, TLH 10 - 20%, giai đoạn phát triển thân lá. Trên cây quất có xuất hiện sâu vẽ bùa diện tích 4ha, TLH 1 - 10% lá, giai đoạn phát triển thân lá tập trung ở TP Tuy Hoà.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Trên lúa Hè Thu 2014 giai đoạn mạ - cuối đẻ nhánh sẽ có bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, sâu đục thân, ... tiếp tục gây hại. Do hạn thiếu nước cục bộ nên một số nơi xảy ra tình trạng lúa thiếu dinh dưỡng tao tiền đề cho bệnh đốm nâu phát sinh gây hại.
- Cây rau:  Các loại sâu ăn lá, bọ nhảy, ruồi đục lá, bệnh thối gốc, đốm lá, thán thư tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn quả của vụ rau Xuân Hè.
- Cây mía: Bệnh đốm vòng, đỏ bẹ lá,... gây hại  rải rác ở giai đoạn vươn lóng-thu hoạch ở các vùng trồng mía. Bệnh than, sâu đục thân phát sinh trên mía giai đoạn cây con – đẻ nhánh.
- Cây sắn: Bệnh chổi rồng có xu hướng lây lan và phát triển gây hại nhiều trên sắn ở giai đoạn cây con. Nhện đỏ, bệnh đốm lá phát sinh trên sắn giai đoạn làm củ - thu hoạch ở các vùng trồng sắn.
- Cây tiêu: Rệp sáp, tuyến trùng, thán thư, bệnh đốm lá, chết nhanh tiếp tục gây hại ở những vườn tiêu chăm sóc kém.
- Cây cảnh: Bọ trĩ, bệnh rỉ sắt gây hại rải rác ở các vườn cây cảnh tồn lưu.
- Cây cao su: Bệnh phấn trắng, đốm lá, xương cá tiếp tục gây hại ở giai đoạn kiến thiết cơ bản – kinh doanh tập trung ở các vùng trồng cao su.
- Cây dừa: Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nên tỷ lệ cây bị bọ dừa gây hại đang có chiều hướng giảm ở một số vùng trồng dừa.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN THIẾT
- Tăng cường công tác điều tra phát hiện, theo dõi và xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại có xu hướng phát triển mạnh.
-  Chú ý bọ trĩ và sâu keo ở các vùng thiếu nước.
 - Tiếp tục theo dõi rầy nâu, rầy lưng trắng vào đèn và ngoài đồng.
-  Duy trì diệt chuột, thường xuyên và liên tục bằng các biện pháp.
- Cần chú ý phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên cây rau, màu như: Bệnh phấn trắng, thán thư, thối thân, thối trái, sâu khoang, sâu đục trái....
- Điều tra khoanh vùng bệnh chổi rồng hại sắn, khuyến cáo các địa phương không để nông dân dùng cây sắn bệnh làm hom giống trồng mới. Tăng cường điều tra rệp sáp bột hồng hại sắn; khoanh vùng nhện đỏ hại sắn và có biệp pháp quản lý kịp thời.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và phòng trừ sâu bệnh trên cây công nghiệp các loại./.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết