13:36 Thứ ba, 22/05/2018

Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (Ðợt 13, ngày 11 và 12/8/2014)

Đăng lúc: Thứ năm - 14/08/2014 23:14 - Người đăng bài viết: minhnhat
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN
 

                 Số: 24/TB-KTTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTuy Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG TỈNH ĐỢT 13, NGÀY 11 VÀ 12/8/2014
 
I. Thông tin các điểm quan trắc:

Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú
 
 
 
 
Sông Cầu
 
Tuần Nhã – xã Xuân Lộc
 
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đã thu hoạch cua xanh, tôm sú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Thôn 5 – xã Xuân Hải
 
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh, ghẹ, tôm sú… thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Phú Dương – xã Xuân Thịnh
 
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, khu vực này đang nuôi tôm hùm và cá mú, hiện nay đang thu hoạch rải rát, mật độ lồng nuôi tôm hùm có giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Hoà Lợi – xã Xuân Cảnh
 
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện tại các hồ đã thu hoạch ốc hương, cá mú, một số ao cải tạo chuẩn bị thả vụ mới, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 
 
Vũng chào - xã Xuân Phương
 
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Tuy An
 
Cầu Vạn Củi – xã An Ninh Tây
 
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho nuôi tôm thẻ chân trắng, khu vực này tôm thả nuôi vụ mới rất ít. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Cầu An Hải – xã An Hải
 
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Diêm Hội - xã An Hoà
 
Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, các ao đã thả giống đợt 2, số lượng ao hồ thả giống rất ít. Hiện tại bỏ ao trống rất nhiều, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Vũng Điều –xã An Cư
 
Vị trí thu mẫu: Lấy mẫu nước cách bờ 30m, cách ao nuôi 10m. Đây là vùng nuôi tôm sú bán thâm canh, hồ hở, đã cải tạo xong, một số ao hồ đã thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Đông Hoà
 
Khu nuôi tôm cao triều – xã Hòa Hiệp Bắc
 
 
Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Vũng Tàu – xã Hoà Hiệp Nam
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang thu tỉa cua xanh, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Cầu Đà Nông – xã Hòa Hiệp Nam
 
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Phước Long – xã Hòa Tâm
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, một số ao hồ đã thả giống vụ tiếp theo, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ thu hoạch xong, một số hồ đã thả giống vụ tiếp theo, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Phước Giang – xã Hòa Tâm
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này tôm đang phát triển tốt, số lượng ao hồ nuôi tôm có tăng nhiều hơn các đợt trước, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 

II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi:

1.  Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa:
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 13 cho thấy các yếu tố thủy lý, thủy hóa không có biến động nhiều so với đợt 12 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu 35 - 36‰ các vùng nuôi đầm Ô Loan dao động 30 - 35‰ và vùng nuôi hạ lưu Sông Bàn Thạch dao động 25 - 36‰. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu 120ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 100 - 110ppm, riêng vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 90 - 120ppm. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép, ổn định và dao động từ 8,0 – 8,3.

2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ:
Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu có xu hướng giảm hơn so với đợt 12 được thể hiện qua chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 1,4 - 2 lần, số điểm ô nhiễm (2/15) và mức ô nhiễm không tăng so với đợt 12.
Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2 và HydroSulfua ở các điểm thu mẫu và ô nhiễm Fe ở mức cho phép. Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng cho phép 1,4 lần tại điểm thu mẫu Diêm Hội – An Hòa và thấp hơn đợt 12. Chỉ tiêu DO ở các điểm thu mẫu như: Vũng chào – Xuân Phương, Cầu Vạn Củi – An Ninh Tây, Diêm Hội – An Hòa, Vũng Tàu – Hòa Hiệp Nam và Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông thấp dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản (5/15 điểm thu mẫu) nhiều hơn đợt 12. Chi tiêu COD tại các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh:
Các chỉ tiêu vi sinh như: Vibrio vượt ngưỡng cho phép 1,44 - 1,56 lần tại hai điểm thu mẫu Cầu An Hải và Diêm Hội – An Hòa (2/15 điểm), mật độ vibrio giảm so với đợt 12. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép.

4. Tình hình tôm nuôi và bệnh tôm trong nuôi trồng thủy sản:
Trung tuần tháng 8 gió Lào vẫn còn mạnh, nhiệt độ tăng cao tôm thẻ chân trắng giảm ăn, chậm phát triển tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh. Tình hình bệnh trên tôm thẻ nuôi diễn biến rất phức tạp, bệnh hoại tử gan tụy và bệnh đốm trắng vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10 - 45 ngày tuổi và thường chết nhiều giai đoạn tôm 30 ngày tuổi.

III. Kết luận và kiến nghị:
Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu có mức độ ô nhiễm tương đối thấp, nhiều điểm thu mẫu có một số chỉ tiêu vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt hàm lượng Oxy hòa tan rất thấp, mật độ Vibrio thấp hơn đợt 12, số điểm thu mẫu có mật độ vibrio vượt ngưỡng cho phép (2/15 điểm). Do cuối vụ nuôi nên lượng chất thải từ việc cải tạo ao đìa ít thải ra môi trường nên ô nhiễm dinh dưỡng giảm so với giữa vụ nuôi. Trong 2 tuần qua nhiều ao nuôi tôm thẻ chân trắng giảm ăn và chậm lớn, một số ao hồ thả mới có dấu hiệu chết rải rác.

- Độ mặn, kiềm và pH tại các điểm thu mẫu ít dao động, có xu hướng tăng cao hầu hết các vùng nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại điểm thu mẫu:  Diêm Hội – An Hòa ở mức cao các vùng khác nằm trong ngưỡng cho phép.

- Muối phosphat vượt ngưỡng cho phép ở Diêm Hội – An Hòa và Phước Giang – Hòa Tâm. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm không tăng so với đợt 12.    

- Oxy hòa tan dưới ngưỡng cho phép được phát hiện ở 5/15 điểm thu mẫu nhiều hơn đợt 12, có thể do nắng nóng làm tảo phát triển mạnh vào ban ngày nên về đêm hàm lượng oxy giảm mạnh.

- Ô nhiễm vi sinh đặc biệt Vibrio ở mật độ khá cao được phát hiện tại hai điểm thu mẫu, nhiệt độ tăng cao mật độ vibrio càng phát triển mạnh.
Trung tâm Giống và KKTS khuyến cáo:

- Quản lý lồng bè nuôi chặt chẽ hơn, thức ăn cho tôm phải tươi và rửa sạch, xác tôm chết, thức ăn thừa phải tiêu hủy hợp lý xa khu nuôi, mật độ lồng nuôi tôm hùm, cá biển quá dày nên giãn lồng theo quy định 60 đến 80 lồng/ha mặt nước; mỗi lồng chỉ nuôi khoảng 50 con ở thời kỳ trưởng thành nhằm hạn chế dịch bệnh.

- Việc sử dụng các loại thuốc bổ và thuốc phòng trị bệnh tại các hộ nuôi tôm hùm cần phải tham khảo quy trình điều trị đã được công bố trên các thông tin đại chúng và của cơ quan quản lý chuyên ngành để phòng ngừa bệnh trên tôm hùm đạt được hiệu quả cao.

- Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trung tiều và dưới triều đã thu hoạch không nên tiếp tục thả nuôi, phải tuân thủ lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, mùa mưa bão sắp đến sẽ gây bất lợi cho nuôi tôm thẻ chân trắng. Các hộ nuôi chưa thu hoạch phải thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kit trước khi cấp nước vào ao, trong quá trình nuôi phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước ngày 2 lần.

- Các hộ nuôi tôm thẻ cần xử lý nước định kỳ nhằm hạn chế Vibrio phát triển, đồng thời cắt tảo định kỳ bằng BKC ở nồng độ nhẹ đối với những ao có tảo phát triển mạnh, nhằm hạn chế thiếu oxy vào lúc sáng sớm, thường xuyên kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan vào ban đêm để tăng cường hệ thống Oxy trong ao nuôi.

- Tăng cường xử lý vi sinh, vôi để phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, xác tôm lột và tảo tàn. Kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; thức ăn không đạt chất lượng và cho ăn bổ sung vitamin C, khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi./.
 
i nhn:     
-    Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo);      
-    Chi cục thú Y Phú Yên; 
-    Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư;    
-    Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh;
-    UBND các xã ven biển;                                              
-    Phòng Kinh tế các huyện ven biển;                           
-    GĐ, CBKT;              
-    Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Lê Quang Hiệp
 
Tác giả bài viết: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thuỷ sản
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết