17:14 Chủ nhật, 18/03/2018

Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (Ðợt 6, ngày 5 và 6/5/2014)

Đăng lúc: Thứ hai - 12/05/2014 05:24 - Người đăng bài viết: minhnhat
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN
 
                 Số: 09/TB-KTTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 05  năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG TỈNH ĐỢT 6, NGÀY 5 VÀ 6/5/2014
 
I. Thông tin các điểm quan trắc:
Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú
 
 
 
 
Sông Cầu
Tuần Nhã –
xã Xuân Lộc

Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Thôn 5 –
xã Xuân Hải

Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Phú Dương –
xã Xuân Thịnh

Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay bệnh trên tôm hùm có dấu hiệu giảm do mật độ lồng nuôi tôm giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Hoà Lợi –
xã Xuân Cảnh

Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước cho các hồ nuôi thâm canh trong khu vực. Hiện tại các hồ đang nuôi ốc hương, cá mú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 
Vũng chào -
xã Xuân Phương

Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, khu vực này tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
  Cầu Vạn Củi –
xã An Ninh Tây

Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Tuy An
Cầu An Hải –
xã An Hải

Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Vũng Diều –
xã An Cư

Vị trí thu mẫu: Lấy mẫu nước cách bờ 30m, cách ao nuôi 10m. Đây là vùng nuôi tôm sú bán thâm canh, hồ hở, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Diêm Hộ -
xã An Hoà

Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Đông Hoà
Khu nuôi tôm cao triều –
xã Hòa Hiệp Bắc
Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
Vũng Tàu –
xã Hoà Hiệp Nam
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang nuôi cua xanh và tôm thẻ chân trắng, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
Cầu Đà Nông –
xã Hòa Hiệp Nam

Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Phước Long –
xã Hòa Tâm

Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, tôm thả nuôi khoảng 2 tháng, một số hồ chuẩn bị cải tạo thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông
Vị trí thu mẫu: Thu nước ngầm từ giếng khoang, khu vực này một số hồ đang nuôi tôm thẻ, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Phước Giang –
xã Hòa Tâm

Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ đã thả giống nhưng số lương ao hồ bỏ hoang rất nhiều, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 
(Ghi chú: Điểm thu mẫu Cầu Xác Cháy kênh bị bồi lấp, nước triều không vào được phải thu mẫu nước giếng khoan)

II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi:
1.  Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa:

Đầu tháng 5 thời tiết nắng nóng vẫn kéo dài, các yếu tố thủy lý, thủy hóa ít có sự thay đổi so với thu mẫu đợt 5. Tại thời điểm thu mẫu, độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu dao động trong khoảng 31 – 34,5‰, các vùng nuôi đầm Ô Loan trong khoảng 7 - 22‰ và vùng nuôi hạ lưu sông Bàn Thạch dao động trong khoảng 8 - 34‰. Đặc biệt vùng nuôi tôm thôn Phước Giang có độ mặn thấp 8‰ cao hơn so với đợt 5. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu từ 100 - 112ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 50 - 90ppm và các vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 70 - 180ppm. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép. 

2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ:
Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu vẫn tiếp tục ở mức cao nhưng thấp hơn thu mẫu đợt 5 như: An Ninh Tây, An Hải, An Cư, An Hòa, Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 2-6 lần. Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2 và  HydroSulfua ở tất cả các điểm thu mẫu. Tại điểm thu mẫu Diêm Hội – An Hòa, Phước Long – Hòa Tâm và Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông phát hiện NH3 vượt ngưỡng cho phép 1-2 lần. Chỉ tiêu COD, DO và Fe ở các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép. Riêng điểm thu mẫu tại Vũng Tàu có chỉ tiêu DO thấp hơn so với ngưỡng cho phép.

3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh:
Nhìn chung các chỉ tiêu vi sinh thấp hơn đợt thu mẫu trước. Đặc biệt điểm thu mẫu Vũng Diều – An Cư và Phước Long - Hòa Tâm có mật độ Vibrio tổng số 13,4.102CFU/ml – 16,1.102CFU/ml vượt ngưỡng cho phép 1,3 – 1,6 lần. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu mẫu tại Vũng Diều – An Cư vượt ngưỡng cho phép 2,4 lần.

4. Tình hình bệnh trong nuôi trồng thủy sản:
Bệnh hoại tử gan tụy trên tôm thẻ chân trắng vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10-45 ngày tuổi.

III. Kết luận và kiến nghị:
Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu phù hợp với nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên một số điểm thu mẫu có nhiều chỉ số vượt ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, biểu hiện của sự ô nhiễm môi trường nước:

- Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại các điểm thu mẫu như: Diêm Hội – xã An Hòa, Cầu xác cháy – xã Hòa Xuân Đông và phước Long – xã Hòa Tâm chưa phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt nguồn nước giếng khoan tại Hòa Xuân Đông có nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép không phù hợp với nuôi trồng thủy sản cần phải được xử lý trước khi cho vào ao.

- Muối phosphat vẫn ở mức cao ở một số điểm thu mẫu như: An Ninh Tây, An Hải, An Cư, An Hòa, Hòa Hiệp Nam và Hòa Xuân Đông là cơ hội để tảo phát triển mạnh trong thời gian đến kết hợp với nhiệt độ tăng cao.

- Oxy hòa tan ở các điểm thu mẫu tương đối cao, riêng điểm thu mẫu tại Vũng Tàu – Hòa Hiệp Nam có hàm lượng DO thấp có nguy cơ sẽ thiếu oxy vào sáng sớm.

- Ô nhiễm vi sinh cũng có nguy cơ bùng phát vào mùa nắng nóng nếu các yếu tố thủy lý, thủy hóa không được kiểm soát. Đặc biệt vùng nuôi trồng thủy sản tại xã An Cư ô nhiễm Coliform rất nặng.   

Trung tâm Giống và KKTS khuyến cáo: Người nuôi trồng thuỷ sản trong tỉnh cần có những giải pháp chống nóng cho các ao nuôi và lồng nuôi bằng cách nâng mực nước trong ao hoặc di chuyển lồng nuôi ra vùng nước sâu hơn; kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; cho ăn bổ sung vitamin c và khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi; tăng cường sử dụng các chế phẩm vi sinh giúp phân hủy các chất thải tích tụ trong ao; thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kít nhằm kiểm soát không cho các yếu tố như: kiềm, pH, NH3 biến động lớn giữa buổi sáng và buổi chiều, đặc biệt trong tháng 5 sẽ có mưa đầu mùa làm cho tảo tàn, các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột cần phải sử dụng vôi để ổn định môi trường nước.
 
i nhn:     
-    Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo);      
-    Chi cục thú Y Phú Yên; 
-    Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư;    
-    Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh;
-    UBND các xã ven biển;                                              
- Phòng Kinh tế các huyện ven biển;                             -    BGĐ, CBKT;                       
-    Lưu VT.
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
 
 

 
Lê Quang Hiệp
 
Tác giả bài viết: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết