17:09 Chủ nhật, 18/03/2018

Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (Ðợt 8, ngày 02 và 03/6/2014)

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2014 23:49 - Người đăng bài viết: minhnhat
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN
 


                 Số: 15/TB-KTTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tuy Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2014
 
 
Thông báo
Thông tin quan trắc môi  trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (Ðợt 8, ngày 02 và 03/6/2014)

I. Thông tin các điểm quan trắc:

Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú
 
 
 
 
Sông Cầu
 
Tuần Nhã – xã Xuân Lộc
 
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Thôn 5 – xã Xuân Hải
 
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Phú Dương – xã Xuân Thịnh
 
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay đang thu hoạch rải rát, mật độ lồng nuôi tôm giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Hoà Lợi – xã Xuân Cảnh
 
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước cho các hồ nuôi thâm canh trong khu vực. Hiện tại các hồ đang nuôi ốc hương, cá mú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 
 
Vũng chào - xã Xuân Phương
 
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, khu vực này tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Tuy An
 
Cầu Vạn Củi – xã An Ninh Tây
 
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho nuôi tôm thẻ chân trắng, khu vực này hiện nay đang thả tôm rất ít. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Cầu An Hải – xã An Hải
 
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Vũng Diều – xã An Cư
 
Vị trí thu mẫu: Lấy mẫu nước cách bờ 30m, cách ao nuôi 10m. Đây là vùng nuôi tôm sú bán thâm canh, hồ hở, hiện đang thu hoạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Diêm Hộ - xã An Hoà
 
Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, các ao đang thả giống đợt 2, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Đông Hoà
 
Khu nuôi tôm cao triều – xã Hòa Hiệp Bắc
 
Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Vũng Tàu – xã Hoà Hiệp Nam
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang nuôi cua xanh và đang thu hoạch tôm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Cầu Đà Nông – xã Hòa Hiệp Nam
 
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Phước Long – xã Hòa Tâm
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, đang thu hoạch tôm, một số hồ chuẩn bị cải tạo thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ đã thu hoạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
Phước Giang – xã Hòa Tâm
 
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này tôm đang phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 

II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi:
1.  Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa:
Đầu tháng 6 thời tiết vẫn còn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước tăng cao, các yếu tố thủy lý, thủy hóa có sự thay đổi và có xu hướng tăng cao so với thu mẫu đợt 7 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu 35‰, các vùng nuôi đầm Ô Loan dao động 24 - 34‰ và vùng nuôi hạ lưu Sông Bàn Thạch dao động trong khoảng 15 - 29‰. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu từ 110 - 120ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 80 - 105ppm, riêng vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 70 - 100ppm thấp hơn đợt 7. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép và ổn định. 

2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ:
Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu vẫn tiếp tục ở mức cao được thể hiện qua chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 1-6,5 lần, số điểm ô nhiễm và mức ô nhiễm tăng cao so với đợt 7 tại nhiều điểm thu mẫu như: An Ninh Tây, An Hải, An Cư, An Hòa, Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông, Phước Giang, phước Long – Hòa Tâm.

Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2, HydroSulfua và Fe ở các điểm thu mẫu trừ điểm thu mẫu Phước Long – Hòa Tâm có hàm lược Fe vượt ngưỡng cho phép 2 lần.

Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng cho phép 2 - 6 lần cao hơn đợt 7 tại một số điểm thu mẫu: Diêm Hội – An Hòa, Phước Giang và Phước Long – Hòa Tâm. Chỉ tiêu DO ở các điểm thu mẫu như: Tuần Nhã, Vũng Chào, Cầu Vạn Củi, Vũng Diều, Diêm Hội, Phước Giang và Cầu Xác Cháy thấp dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản (7/11 điểm thu mẫu). Chi tiêu COD tại các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh:
Nhìn chung các chỉ tiêu vi sinh giảm so với đợt 7. Đặc biệt tại các điểm thu mẫu như: Vũng Tàu – Hòa Hiệp Nam và Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông có mật độ Vibrio tổng số vượt ngưỡng cho phép 1,73 – 1,98 lần. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu mẫu tại Cầu Vạn Củi – An Ninh Tây vượt ngưỡng cho phép 1,1 lần.

4. Tình hình bệnh trong nuôi trồng thủy sản:
Bệnh hoại tử gan tụy trên tôm thẻ chân trắng vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10-45 ngày tuổi và có xung hướng xảy ra ở tôm có kích thước nhỏ trong giai đoạn 30 ngày tuổi.
 
 III. Kết luận và kiến nghị:
Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu ít dao động phù hợp với nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên một số điểm thu mẫu có nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, biểu hiện của sự ô nhiễm môi trường nước:

- Độ mặn, kiềm và pH tại các điểm thu mẫu ít dao động, riêng điểm thu tại Phước Giang có kiềm thấp chưa phù hợp với nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại các điểm thu mẫu như: Diêm Hội – xã An Hòa, Phước Giang, Phước Long – xã Hòa Tâm ở mức cao.

- Muối phosphat vẫn ở mức cao ở một số điểm thu mẫu và có xu hướng tăng cao ở nhiều điểm thu mẫu, vượt ngưỡng cho phép cao hơn đợt 7 như: An Ninh Tây, An Hải, An Cư, An Hòa, Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông, Phước Giang, phước Long – Hòa Tâm.

- Oxy hòa tan dưới ngưỡng cho phép được phát hiện ở nhiều điểm thu mẫu cao hơn đợt 7 (7/15 điểm thu mẫu), có nguy cơ sẽ thiếu oxy vào sáng sớm nếu sử dụng nước ngoài kênh.

- Ô nhiễm vi sinh đặc biệt Vibrio và Coliform ở các điểm thu mẫu có giảm hơn so với đợt 7.

Trung tâm Giống và KKTS khuyến cáo:  Các hộ nuôi không nên bơm nước vào những ngày triều thấp, qua kết quả xét nghiệm mẫu nước lúc triều thấp nhận thấy rằng chất lượng nước không tốt, đặc biệt nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép. Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kit trước khi cấp nước vào ao, trong quá trình nuôi phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước ngày 2 lần, tăng cường xử lý vi sinh, vôi để phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, xác lột và tảo tàn.

- Muối phosphat vẫn ở mức cao kết hợp với nhiệt độ tăng cao là cơ hội để tảo phát triển mạnh trong thời gian đến. Các hộ nuôi tôm thẻ cần cắt tảo định kỳ  đối với những ao có tảo phát triển mạnh bằng BKC… ở nồng độ nhẹ nhằm hạn chế thiếu oxy vào lúc sáng sớm, thường xuyên kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan vào ban đêm để tăng cường hệ thống Oxy trong ao nuôi.

- Người nuôi trồng thuỷ sản trong tỉnh cần có những giải pháp chống nóng cho các ao nuôi và lồng nuôi bằng cách nâng mực nước trong ao hoặc di chuyển lồng nuôi ra vùng nước sâu hơn; kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; cho ăn bổ sung vitamin c và khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi
 
i nhn:     
-    Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo);      
-    Chi cục thú Y Phú Yên; 
-    Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư;    
-    Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh;
-    UBND các xã ven biển;                                                  
-    Phòng Kinh tế các huyện ven biển;                                    
-    BGĐ, CBKT;                       
-    Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Lê Quang Hiệp

Tác giả bài viết: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết