18:41 Thứ sáu, 25/05/2018

Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (đợt 12, ngày 28 và 29/7/2014)

Đăng lúc: Thứ ba - 05/08/2014 08:46 - Người đăng bài viết: minhnhat
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN
 

                 Số: 23/TB-KTTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Tuy Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG TỈNH ĐỢT 12, NGÀY 28 VÀ 29/7/2014
 
I. Thông tin các điểm quan trắc:
Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú
 
 
 
 
Sông Cầu
Tuần Nhã – xã Xuân Lộc
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang thu hoạch cua xanh, tôm sú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Thôn 5 – xã Xuân Hải
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh, ghẹ, tôm sú… thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Phú Dương – xã Xuân Thịnh
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, khu vực này đang nuôi tôm hùm và cá mú, hiện nay đang thu hoạch rải rát, mật độ lồng nuôi tôm hùm có giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Hoà Lợi – xã Xuân Cảnh
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện tại các hồ đang thu hoạch ốc hương, cá mú, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 
Vũng chào - xã Xuân Phương
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Tuy An
Cầu Vạn Củi – xã An Ninh Tây
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho nuôi tôm thẻ chân trắng, khu vực này đang thả tôm rất ít. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
Cầu An Hải – xã An Hải
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Diêm Hội - xã An Hoà
Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, các ao đã thả giống đợt 2 tuy nhiên tôm bệnh hiện tại bỏ ao trống rất nhiều, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Vũng Điều –xã An Cư
Vị trí thu mẫu: Lấy mẫu nước cách bờ 30m, cách ao nuôi 10m. Đây là vùng nuôi tôm sú bán thâm canh, hồ hở, đã cải tạo xong chuẩn bị thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
 
 
 
 
Đông Hoà
Khu nuôi tôm cao triều – xã Hòa Hiệp Bắc Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
Vũng Tàu – xã Hoà Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang thu tỉa cua xanh, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
Cầu Đà Nông – xã Hòa Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
Phước Long – xã Hòa Tâm
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, một số ao hồ đã thả giống vụ tiếp theo, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ đã thu hoạch, thời điểm thu mẫu lúc triều cao.
 
Phước Giang – xã Hòa Tâm
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này tôm đang phát triển tốt, số lượng ao hồ nuôi tôm có tăng nhiều hơn các đợt trước, thời điểm thu mẫu lúc triều cao. 
 

II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi:

1.  Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa:
Kết quả quan trắc môi trường nước đợt 12 cho thấy rằng các yếu tố thủy lý thủy hóa không có biến động nhiều so với đợt 11 được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: Độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu 36 - 37‰ các vùng nuôi đầm Ô Loan dao động 33 - 35‰ và vùng nuôi hạ lưu Sông Bàn Thạch dao động 18 - 35‰. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu 120ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 100 - 110ppm, riêng vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 75 - 110ppm. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép và ổn định.

2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ:
Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu tăng hơn so với đợt 11 được thể hiện qua chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 1,25 - 2 lần, số điểm ô nhiễm có tăng (3/15) và mức ô nhiễm tăng so với đợt 11 tại nhiều điểm thu mẫu như: An Ninh Tây, An Hòa và Phước Long - Hòa Tâm.

Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2 và HydroSulfua ở các điểm thu mẫu và ô nhiễm Fe ở mức cho phép. Chỉ tiêu NH3 vượt ngưỡng cho phép 1,2 - 2,4 lần và cao hơn đợt 11 tại điểm thu mẫu An Hòa, Phước Giang – Hòa Tâm và Hòa Xuân Đông. Chỉ tiêu DO ở các điểm thu mẫu như: Cầu Vạn Củi – An Ninh Tây và Phước Giang – Hòa Tâm thấp dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản (2/15 điểm thu mẫu) thấp hơn đợt 11. Chi tiêu COD tại các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.

3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh:
Các chỉ tiêu vi sinh như: Vibrio vượt ngưỡng cho phép 1,4 - 2,2 lần tại hai điểm thu mẫu (2/15 điểm), giảm so với đợt 11 cả về mật độ và số điểm thu mẫu, mật độ vibrio có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao như Diêm Hội – An Hòa. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu mẫu tại An Hải và Phước Giang – Hòa Tâm vượt ngưỡng cho phép 1,1 lần.

4. Tình hình tôm nuôi và bệnh tôm trong nuôi trồng thủy sản:
Trong hơn 2 tháng qua (từ lúc gió Lào) tôm thẻ chân trắng tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh có tốc độ phát triển rất chậm, tôm giảm ăn. Tình hình bệnh trên tôm thẻ nuôi diễn biến rất phức tạp, bệnh hoại tử gan tụy và bệnh đốm trắng vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10 - 45 ngày tuổi và có xung hướng xảy ra ở tôm có kích thước nhỏ trong giai đoạn dưới 30 ngày tuổi.

III. Kết luận và kiến nghị:
Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu có mức độ ô nhiễm tương đối thấp, nhiều điểm thu mẫu có nhiều chỉ tiêu vượt hoặc dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt hàm lượng Oxy hòa tan rất thấp, mật độ Vibrio thấp hơn đợt 11 nhưng vẫn còn ở mức cao, số điểm thu mẫu có mật độ vibrio vượt ngưỡng cho phép (2/15 điểm). Trong 2 tuần qua nhiều ao nuôi tôm thẻ chân trắng giảm ăn và chậm lớn.

- Độ mặn, kiềm và pH tại các điểm thu mẫu ít dao động, có xu hướng tăng cao hầu hết các vùng nuôi trồng thủy sản.

- Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại 3 điểm thu mẫu:  An Hòa, Phước Giang – Hòa Tâm và Hòa Xuân Đông ở mức cao.

- Muối phosphat vượt ngưỡng cho phép ở Diêm Hội – An Hòa. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm có xu hướng giảm so với đợt 11.    

- Oxy hòa tan dưới ngưỡng cho phép được phát hiện ở 2/15 điểm thu mẫu ít hơn đợt 11, đặc biệt tại 2 điểm có hàm lượng Oxy hòa tan rất thấp như: An Ninh Tây và Phước Giang – Hòa Tâm.

- Ô nhiễm vi sinh đặc biệt Vibrio ở mật độ khá cao, nhiệt độ càng cao mật độ vibrio càng tăng và phát triển mạnh ở hầu hết các vùng nuôi trồng thủy sản.

Nhìn chung các chỉ tiêu về ô nhiễm như muối dinh dưỡng, NH3 tăng do nhiều ao đìa thu hoạch, cải tạo ao bơm hút chất thải ra môi trường bên ngoài làm cho mức độ ô nhiễm tăng cao.

Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản khuyến cáo:

- Quản lý lồng bè nuôi chặt chẽ hơn, thức ăn cho tôm phải tươi và rửa sạch, xác tôm chết, thức ăn thừa phải tiêu hủy hợp lý xa khu nuôi, mật độ lồng nuôi tôm hùm, cá biển quá dày nên giãn lồng theo quy định 60 đến 80 lồng/ha mặt nước; mỗi lồng chỉ nuôi khoảng 50 con ở thời kỳ trưởng thành nhằm hạn chế dịch bệnh.

- Việc sử dụng các loại thuốc bổ và thuốc phòng trị bệnh tại các hộ nuôi tôm hùm cần phải tham khảo quy trình điều trị đã được công bố trên các thông tin đại chúng và của cơ quan quản lý chuyên ngành để phòng ngừa bệnh trên tôm hùm đạt được hiệu quả cao.

- Vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trung tiều và dưới triều đã thu hoạch không nên tiếp tục thả nuôi, phải tuân thủ lịch thời vụ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vì thời tiết diễn biến phức tạp, mùa mưa bão sắp đến, qua kết quả xét nghiệm mẫu nước lúc triều thấp nhận thấy rằng chất lượng nước không tốt, đặc biệt nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép. Các hộ nuôi thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kit trước khi cấp nước vào ao, trong quá trình nuôi phải kiểm tra các yếu tố môi trường nước ngày 2 lần, tăng cường xử lý vi sinh, vôi để phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, xác tôm lột và tảo tàn.

- Các hộ nuôi tôm thẻ cần xử lý nước định kỳ nhằm hạn chế Vibrio phát triển, đồng thời cắt tảo định kỳ bằng BKC ở nồng độ nhẹ đối với những ao có tảo phát triển mạnh, nhằm hạn chế thiếu oxy vào lúc sáng sớm, thường xuyên kiểm tra nồng độ Oxy hòa tan vào ban đêm để tăng cường hệ thống Oxy trong ao nuôi.

- Kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; thức ăn không đạt chất lượng và cho ăn bổ sung vitamin C, khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi./.
 
 
i nhn:     
-    Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo);      
-    Chi cục thú Y Phú Yên; 
-    Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư;    
-    Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh;
-    UBND các xã ven biển;                                                  
-    Phòng Kinh tế các huyện ven biển;                                   
-    GĐ, CBKT;              
-    Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
Lê Quang Hiệp
 
Tác giả bài viết: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết