10:05 Thứ bảy, 17/03/2018

Thông tin quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh (đợt 7, ngày 19 và 20/5/2014)

Đăng lúc: Thứ ba - 27/05/2014 11:50 - Người đăng bài viết: minhnhat
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
TT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THỦY SẢN

                 Số:     /TB-KTTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tuy Hòa, ngày 26 tháng 05 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
THÔNG TIN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRONG TỈNH ĐỢT 7, NGÀY 19 VÀ 20/5/2014

I. Thông tin các điểm quan trắc:

Huyện/ Thị xã Địa điểm thu mẫu Ghi chú
 
 
 
 
Sông Cầu

Tuần Nhã – xã Xuân Lộc

Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Thôn 5 – xã Xuân Hải
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước, hiện nay khu vực này đang nuôi cua xanh thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Phú Dương – xã Xuân Thịnh
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay đang thu hoạch rải rát, mật độ lồng nuôi tôm giảm, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Hoà Lợi – xã Xuân Cảnh
Vị trí thu mẫu: Tại lạch cấp nước cho các hồ nuôi thâm canh trong khu vực. Hiện tại các hồ đang nuôi ốc hương, cá mú, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp. 
 
Vũng chào - xã Xuân Phương
Vị trí thu mẫu: Cách bờ 500m, cách lồng nuôi 10m, thu nước tầng đáy, hiện nay khu vực này mật độ lồng bè nuôi dày, khu vực này tôm hùm phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
 
 
 
 
Tuy An
Cầu Vạn Củi – xã An Ninh Tây
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho nuôi tôm thẻ chân trắng, khu vực này hiện nay đang thả tôm rất ít. Thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Cầu An Hải – xã An Hải
Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng của Đầm Ô Loan. Thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Vũng Diều – xã An Cư
Vị trí thu mẫu: Lấy mẫu nước cách bờ 30m, cách ao nuôi 10m. Đây là vùng nuôi tôm sú bán thâm canh, hồ hở, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Diêm Hộ - xã An Hoà
Vị trí thu mẫu: Thu mẫu nước nguồn cung cấp cho các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của xã An Hoà, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
 
 
 
 
Đông Hoà
Khu nuôi tôm cao triều – xã Hòa Hiệp Bắc Vị trí thu mẫu: Nước biển ven bờ, khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
Vũng Tàu – xã Hoà Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này đang nuôi cua xanh và tôm thẻ chân trắng, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
Cầu Đà Nông – xã Hòa Hiệp Nam Vị trí thu mẫu: Nước nguồn cung cấp cho khu vực nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng toàn vùng Hạ lưu Sông Bàn Thạch, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
Phước Long – xã Hòa Tâm
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, tôm thả nuôi khoảng 2 tháng, một số hồ chuẩn bị cải tạo thả giống, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Cầu Xác Cháy – xã Hòa Xuân Đông
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này một số hồ đã thu hoạch, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp.
 
Phước Giang – xã Hòa Tâm
Vị trí thu mẫu: Thu tại mương cấp nước, khu vực này tôm đang phát triển tốt, thời điểm thu mẫu lúc triều thấp. 
 

II. Kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi:
1.  Các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa:
Trong tháng 5 thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước tăng cao so với các đợt thu mẫu trước, các yếu tố thủy lý, thủy hóa có sự thay đổi vaf có xu hướng tăng cao so với thu mẫu đợt 6. Tại thời điểm thu mẫu, độ mặn tại các vùng nuôi Sông Cầu dao động trong khoảng 34 – 35‰, các vùng nuôi đầm Ô Loan trong khoảng 15 - 31‰ và vùng nuôi hạ lưu sông Bàn Thạch dao động trong khoảng 17 - 32‰. Độ kiềm các vùng nuôi Sông Cầu từ 110 - 120ppm, các vùng nuôi Tuy An dao động 70 - 100ppm, riêng vùng nuôi huyện Đông Hòa dao động 60 - 110ppm thấp hơn đợt 6. Chi số pH nước tại các vùng nuôi nằm trong ngưỡng cho phép và ổn định. 

2. Các chỉ tiêu về ô nhiễm hữu cơ:
Ô nhiễm dinh dưỡng tại nhiều điểm thu mẫu vẫn tiếp tục ở mức cao nhưng thấp hơn đợt 6 được thể hiện qua chỉ số PO4 vượt ngưỡng cho phép 1,25-2,5 lần ở nhiều điểm thu mẫu như: An Ninh Tây, An Hải, An Cư, An Hòa, Vũng Tàu - Hòa Hiệp Nam, Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông. Không phát hiện thấy ô nhiễm NO2, HydroSulfua và Fe ở các điểm thu mẫu trừ điểm thu mẫu cầu xác cháy có hàm lược Fe  vượt ngưỡng cho phép 1,2 lần. Tại điểm thu mẫu Diêm Hội – An Hòa và Cầu Xác Cháy – Hòa Xuân Đông phát hiện NH3 vượt ngưỡng cho phép 1-1,6 lần nhưng thấp hơn đợt 6. Chỉ tiêu DO ở các điểm thu mẫu như: Cầu Vạn Củi, Diệm Hội, Vũng Tàu, Phước Giang, Phước Long và Cầu Xác Cháy thấp dưới ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản. Chi tiêu COD tại các điểm thu mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu tại Cầu Xác Cháy vượt ngưỡng cho phép 1,1 lần.

3. Các chỉ tiêu về ô nhiễm vi sinh:
Nhìn chung các chỉ tiêu vi sinh cao hơn đợt thu mẫu trước. Đặc biệt tại các điểm thu mẫu như: Xuân Lộc, Hòa Lợi, Phú Dương, Vũng Chào, Cầu Vạn Củi, Cầu An Hải, Vũng Diều, Phước Long và Cầu Xác Cháy có mật độ Vibrio tổng số cao vượt ngưỡng cho phép 1,48 – 3,02 lần. Tổng Coliform ở các điểm thu mẫu nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm thu mẫu tại Cầu An Hải, Phước Long và Cầu Xác Cháy vượt ngưỡng cho phép 1,1-2,4 lần.

4. Tình hình bệnh trong nuôi trồng thủy sản:
Bệnh hoại tử gan tụy trên tôm thẻ chân trắng vẫn diễn ra rải rác ở hầu hết các vùng nuôi trong tỉnh thường xảy ra giai đoạn tôm từ 10-45 ngày tuổi và có xung hướng xảy ra ở tôm có kích thước lớn hơn.

III. Kết luận và kiến nghị:
Chất lượng nước tại các vùng nuôi trong toàn tỉnh tại thời điểm thu mẫu không phù hợp với nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên một số điểm thu mẫu có nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép trong nuôi trồng thủy sản, biểu hiện của sự ô nhiễm môi trường nước:

- Độ mặn, kiềm tại các điểm thu mẫu trong tỉnh cao hơn đợt 6, riêng điểm thu tại Cầu Xác Cháy có kiềm thấp hơn đợt 6 do mẫu thu từ kênh cấp nước không phải từ giếng khoan.

- Chỉ tiêu NH3 trong môi trường nước tại các điểm thu mẫu như: Diêm Hội – xã An Hòa, Cầu xác cháy – xã Hòa Xuân Đông và phước Long – xã Hòa Tâm chưa phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Các hộ nuôi kiểm tra trước khi cấp nước vào ao, tăng cường xử lý vi sinh và vôi để hấp thụ NH3.

- Muối phosphat vẫn ở mức cao ở một số điểm thu mẫu như: An Ninh Tây, An Hải, An Cư, An Hòa, Hòa Hiệp Nam và Hòa Xuân Đông là cơ hội để tảo phát triển mạnh trong thời gian đến kết hợp với nhiệt độ tăng cao.

- Oxy hòa tan ở một số điểm thu mẫu thấp dưới ngưỡng cho phép, có nguy cơ sẽ thiếu oxy vào sáng sớm nếu sử dụng nước ngoài kênh. Vì vậy các hộ nuôi phải kiểm tra trước khi cấp nước vào ao, cần tăng cường hệ thống Oxy trong ao nuôi.

- Ô nhiễm vi sinh đặc biệt Vibrio, Coliform đã phát triển mạnh ở một số điểm thu mẫu và có biểu hiện tăng cao so với đợt 6.
Trung tâm Giống và KKTS khuyến cáo: Người nuôi trồng thuỷ sản trong tỉnh cần có những giải pháp chống nóng cho các ao nuôi và lồng nuôi bằng cách nâng mực nước trong ao hoặc di chuyển lồng nuôi ra vùng nước sâu hơn; kiểm soát chặt chẽ lượng thức ăn cho vật nuôi, tuyệt đối không cho ăn thừa; cho ăn bổ sung vitamin c và khoán vi lượng để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi; các vùng nuôi có hàm lượng DO thấp cần chú ý nâng cao hàm lượng Oxy bằng Oxygen hoặc tăng cường chạy quạt lúc gần sáng. Đặc biệt nhiệt độ nước tăng cao tảo phát triển mạnh và Vibrio cũng phát triển theo tỉ lệ thuận với nhiệt độ nước. Các hộ nuôi tôm cần phải xử lý định kỳ nhằm khống chế không cho tảo phát triển bằng cách xử lý nước sau đó dùng vi sinh giúp phân hủy các chất thải tích tụ trong ao, làm sạch đáy ao để hạn chế vibrio phát triển; thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường bằng test kít nhằm kiểm soát không cho các yếu tố như: kiềm, pH, NH3 biến động lớn giữa buổi sáng và buổi chiều, đặc biệt trong tháng 5 sẽ có mưa đầu mùa làm cho tảo tàn, các yếu tố môi trường thay đổi đột ngột cần phải sử dụng vôi để ổn định môi trường nước.
 
i nhn:     
-    Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên (báo cáo);      
-    Chi cục thú Y Phú Yên; 
-    Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư;    
-    Các thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh;
-    UBND các xã ven biển;                                               
-    Phòng Kinh tế các huyện ven biển;                                   
-    BGĐ, CBKT;                       
-    Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
 

 
 
Lê Quang Hiệp
 
Tác giả bài viết: Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết