00:55 Thứ sáu, 25/05/2018

Thông tin sản xuất tiêu thụ gạo một số nước tuần thứ 1 của tháng 4/2015

Gạo Thái Lan 5% tấm hiện bán với giá 385 - 395 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Việt Nam 25 USD/tấn hiện giá 360 - 370 USD/tấn. Gạo Ấn Độ 5% hiện bán với giá 375 - 385 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Pakistan 25 USD/tấn giá 350 - 360 USD/tấn.

Thông tin sản xuất tiêu thụ gạo một số nước tuần thứ 3 của tháng 3/2015

Giá gạo xuất khẩu trên thế giới trong tuần qua có xu thế giảm do trong mùa thu hoạch. Giá gạo vào ngày 28/03/2015 của 5 nước xuất khẩu gạo chính so với tuần trước như sau:

Thông tin sản xuất tiêu thụ gạo một số nước tuần thứ 2 của tháng 3/2015

Giá gạo xuất khẩu trên thế giới trong tuần qua có xu thế giảm do trong mùa thu hoạch. Giá gạo vào ngày 14/03/2015 của 5 nước xuất khẩu gạo chính so với tuần trước như sau: