01:59 Thứ bảy, 17/03/2018

Công văn số:535/SNN-NN, V/v Trồng sắn, ngăn chặn bệnh Chổi rồng hại cây sắn niên vụ 2013-2014

Đăng lúc: Thứ hai - 17/06/2013 04:22 - Người đăng bài viết: minhnhat
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
Số:  535/SNN-NN
V/v: Trồng sắn, ngăn chặn bệnh Chổi
 rồng hại cây sắn niên vụ 2013-2014
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
          Phú Yên, ngày 11 tháng 6 năm 2013
   
                                      Kính gửi:   UBND các huyện, thị xã, thành phố
           
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có các đợt mưa rào, nông dân đang tiếp tục trồng sắn cho niên vụ 2013-2014. Theo các nguồn tin được biết các thương lái thu mua cây sắn tại các vùng thuộc huyện Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân…Trước tình hình trên Sở nông nghiệp và PTNT Phú Yên kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương thực hiện theo định hướng sau:

1. Triển khai việc quản lý và giám sát việc thực hiện quy hoạch trồng sắn trên địa bàn quản lý; tuyên truyền, vận động nông dân: không tự ý mở rộng diện tích tích trồng sắn ngoài vùng quy hoạch đã được phê duyệt; không sử dụng, di chuyển cây và các phụ phẩm từ cây sắn đã bị nhiễm sâu bệnh, nhất là Bệnh chổi rồng sang các vùng khác.

2. Khi tiến hành trồng sắn cần: (1) Lựa chọn nguồn giống tốt, sạch bệnh; không chọn giống đã mang mầm bệnh, nhất là Bệnh Chổi rồng, Rệp sáp hồng, Nhện đỏ hại sắn…, nhằm hạn chế bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng; (2) Triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc: Phòng, chống bệnh Chổi rồng hại cây sắn; Công văn số 171/SNN-NN ngày 05/3/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v: Phòng trừ bệnh Chổi rồng hại cây sắn và Hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh về các nội dung liên quan.

3. Có biện pháp dự trữ nguồn giống tốt, đủ để trồng dặm lại số diện tích trồng theo kế hoạch khi cây sắn bị chết khuyết, để bảo đảm mật độ cây trên đơn vị diện tích. Phối hợp với các Cơ quan chuyên môn, các Doanh nghiệp thu mua sắn trên địa bàn, để nhân nhanh các giống sắn mới có năng suất, chất lượng cao và kháng các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm như các giống: KM98-5, KM98-7, KM140….

4. Việc bán cây sắn ra ngoài tỉnh cần có sự quản lý chặt chẽ, không vì lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất và an ninh trật tự tại địa phương; cần nắm rõ mục đích thu mua cây sắn của các thương lái; chỉ bán cây khi đã bảo đảm nhu cầu cây giống tốt cho sản xuất tại chỗ, ngăn ngừa được dịch bệnh lây lan cho các vùng trồng sắn và việc mua bán cây sắn với mục đích làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, làm giá thể, chất độn trong các lĩnh vực sản xuất khác…
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan vận dụng triển khai thực hiện, phản ánh kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- UBND tỉnh (thay BC);
- Phòng KT/NN-PTNT các huyện,TX,TP;
- Chi cục BVTV tỉnh (t/h);
- Các TT:giống và KTCT; Khuyến nông-KN;
- Các DN chế biến tinh bột sắn (p/h);
- Lưu: VT,NN.
GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)  
  
 
     Biện Minh Tâm
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn