18:38 Thứ sáu, 25/05/2018

Thông báo về việc cung ứng giống lúa cho mô hình trồng thâm canh giống lúa chất lượng thuộc dự án JICA2-PY-XL29

Thông báo về việc cung ứng giống lúa cho mô hình trồng thâm canh giống lúa chất lượng thuộc dự án JICA2-PY-XL29

Chủ động công tác quản lý môi trường vùng nuôi và tăng cường phòng chống dịch bệnh trên các đối tượng thủy sản nuôi trong mùa nắng nóng

Ngày 18/5/2018, UBND Tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản về việc chú động quản lý môi trường nuôi...

Tổng cục Thủy sản vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn, quản lý nuôi trồng thủy sản bền vững

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản một cách bền vững, Tổng cục Thủy sản đã đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trển khai những nội dung được nêu trong công văn

Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc chuẩn bị sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2018

Để chủ động chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2018, hạn chế thiệt hại do những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện các nội dung như công văn đã nêu

Kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành quyết định “Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp trong khu vực rừng ven biển”

Các tin khác