01:17 Thứ sáu, 25/05/2018

Chỉ đạo chuẩn bị và sản xuất vụ Hè Thu 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 28/04/2016 21:55
Để chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ Hè Thu 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện các nội dung chính sau:
 
 
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
 

Số: 479 /SNN-NN
Về việc: Chỉ đạo chuẩn bị và
 sản xuất vụ Hè Thu 2016
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Phú Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2016
 
 
                                           Kính gửi:
                                                         - Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, tx, tp;
                                                         - Các đơn vị thuộc Sở có liên quan.
 
Để chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ Hè Thu 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện các nội dung chính sau:

*Định hướng chung: Ưu tiên sử dụng giống lúa ngắn ngày, giảm dần lượng giống gieo sạ; áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, các biện pháp phòng chống hạn trong suốt vụ sản xuất; vùng thiếu nước tưới cần chuyển sang trồng các loại cây sử dụng ít nước (bắp lai, cây họ đậu...) đạt hiệu quả cao.

1. Tập trung công tác tu sửa, nạo vét kênh mương, phòng chống hạn
- Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương: Vụ Hè Thu 2016 tiếp tục có nguy cơ hạn hán, thiếu nước cao; Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 405/QĐ-UBND, ngày 22/02/2016 “Về việc phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.
- Chỉ đạo và triển khai lập phương án chống hạn để tính toán, cân đối và khai thác triệt để nguồn nước phục vụ cho sản xuất đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra nguồn tưới cho lúa và chuyển đổi cây trồng, đảm bảo an toàn cho sản xuất đạt hiệu quả đối với vùng có khả năng thiếu nước.
- Tập trung chỉ đạo các các xã, HTX-SXNN theo địa bàn quản lý: Tu sửa hệ thống kênh mương, hồ đập chứa nước; chuẩn bị tốt các điều kiện để tưới, tiêu nước chủ động trong suốt vụ trên tinh thần tiết kiệm nước, nhất là các khu vực sử dụng nguồn nước từ hồ chứa, đập dâng, trạm bơm điện…; khuyến khích áp dụng biện pháp tưới luân phiên, tiết kiểm nước.v.v.

2. Làm đất, bố trí thời vụ gieo sạ nhanh gọn, đúng lịch thời vụ
- Tập trung công tác cày ải sớm; kết hợp tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, và tổ chức các đợt ra quân đồng loạt tiêu diệt chuột, ốc bươu vàng và vệ sinh đồng ruộng trước gieo sạ.
- Thời vụ gieo sạ từ ngày 20/5/2016-10/6/2016; để lúa trỗ tập trung khoảng sau tiết Lập Thu (ngày 07/8/2015), thu hoạch gọn trước ngày 20/9/2015.
Vùng sử dụng nguồn nước từ các hồ đập riêng lẻ, bố trí sạ trong tháng 5/2016, nhằm hạn chế tình trạng khô hạn, thiếu nước vào giữa vụ ngập lụt vào cuối vụ sản xuất.

3. Sử dụng giống lúa ngắn ngày, giảm lượng giống gieo sạ:
 
- Ưu tiên bố trí các giống có thời gian sinh trưởng cực ngắn (< 90 ngày) và ngắn ngày (91-105 ngày) có năng suất cao, chất lượng tốt; kháng sâu bệnh hại chính, khuyến cáo nông dân sử dụng giống đạt chất lượng, từ cấp xác nhận trở lên.
- Lượng giống gieo sạ: Khoảng 100-120 kg/ha;
- Về cơ cấu giống: Giống chủ lực: ML48, ML49, ML216, OM4900;
Các giống bổ sung gồm: OM6162, ML214, PY1, PY2, …, và các giống mới đã được khảo nghiệm đạt kết quả tốt theo từng vùng. Mỗi địa phương cấp xã chỉ chọn và cơ cấu 2-3 giống chủ lực và 3-4 giống bổ sung; khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất lúa lai F1.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật phòng trừ dịch hại tổng hợp - IPM, “1 phải, 5 giảm”, canh tác lúa cải tiến, gắn với  2 không (không sử dụng giống dài ngày, không gieo sạ ngoài khung lịch thời vụ); khuyến cáo nông dân bón phân đạm vừa đủ theo bảng so màu lá lúa và bón theo nguyên tắc 4 đúng,....

4. Công tác quản lý, phòng trừ dịch hại cây trồng
- Triển khai kế hoạch diệt chuột do Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động “Tháng diệt chuột - Tháng 5”; đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì phòng trào diệt chuột trong suốt vụ để hạn chế tác hại, bảo vệ kết quả sản xuất.
- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến khí hậu thời tiết, nắm chắc quy luật phát sinh, phát triển của các đối tượng dịch hại, tăng cường điều tra, dự tính dự báo, kiểm tra đồng ruộng, nhất là những vùng thường xuất hiện ổ dịch để có biện pháp phòng trừ kịp thời; lưu ý các đối tượng như rầy nâu-rầu lưng trắng, bệnh khô vằn, lem lép hạt…

5. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cây trồng trên các vùng sản xuất lúa có khả năng bị thiếu nước tưới suốt vụ và hiệu quả cao hơn sản xuất lúa.
Các huyện Phú Hòa, Tây Hòa và huyện khác (nếu bố trí được) tiếp tục triển khai thực hiện dự án sản xuất cây ngô lai theo định hướng tại Thông báo kết luận số 36/TB-SNN, ngày 12/4/2016 “Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Trọng Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc bàn triển khai kế hoạch sản xuất cây ngô lại vụ Hè Thu 2016 của Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thắng”.

6. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, làm đầu mối tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
Đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, thành phố và các đơn vị thuộc Sở có liên quan vận dụng triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (T/H);
- UBND tỉnh (thay BC);
- UBND các huyện, thị xã, TP (P/H chỉ đạo);
- Chi cục: TT-BVTV, Thủy lợi, PTNT;
- Các TT: Giống và KTCT, Khuyến nông;
- Công ty TNHH-MTV-TN Đồng Cam;
- Lưu:VT, NN, KH.
GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
        Nguyễn Trọng Tùng
   
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết