21:45 Thứ tư, 23/05/2018

Công văn số: 1097 /SNN-NN, ngày 28/10/2013, của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 18/11/2013 07:13 - Người đăng bài viết: minhnhat
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
            Số: 1097 /SNN-NN          
V/v: Chuẩn bị triển khai sản xuất
vụ Đông Xuân 2013 - 2014
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Phú Yên, ngày  28 tháng 10 năm 2013
            

                   Kính gửi: 
                               - Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị,TP;
                               - Các đơn vị trực thuộc Sở  có liên quan.
 
Đề chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông Xuân 2013-2014; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, TP;  các đơn vị thược Sở có liên quan chuẩn bị và triển khai các nội dung sau:
 
I.  Đối với lúa vụ Mùa 2013
- Tiếp tục chăm sóc các trà lúa theo hướng thâm canh tăng năng suất, bảo đảm an toàn dịch hại (bón phân, tưới tiêu nước, phòng trừ dịch hại...); áp dụng theo chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt tạo tiền đề cho năng suất cao.
-  Khi lúa chín chủ động thu hoạch nhanh, gọn, khuyến khích áp dụng cơ giới hóa để hạn chế thất sau thu hoạch, tận thu sản phẩm và thực hiện tốt các khâu làm đất sớm ngay sau thu hoạch, vệ sinh đồng ruộng nhằm làm giảm mầm mống sâu bệnh lây lan sang vụ sản xuất sau. Phấn đấu đạt kế hoạch 7.000 ha, năng suất trên 25,0 tạ/ha, sản lượng đạt 17.500 tấn.

II. Triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2013-2014
2.1. Định hướng chung: Những vùng đất cao, thiếu nước tưới, sản xuất lúa kém hiệu cần chuyển sang trồng các cây như: bắp lai, cây họ đậu, tiêu thụ ít nước; không để tình trạng bỏ ruộng, không sản xuất.
2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất :
Diện tích 26.500 ha, năng suất 64,0 tạ/ha, sản lượng 170.000 tấn.
2.3. Các biện pháp chủ yếu triển khai thực hiện
a) Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, bón phân lót:
- Các địa phương chỉ đạo tiến hành sớm các khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng: cày dầm, vùi lấp gốc rạ, cỏ dại, lúa chét, lúa cỏ và thu dọn tàn dư thực vật nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh, hạn chế lây lan sang vụ sau, nhất là bệnh đạo ôn; rầy nâu, rầy lưng trắng (môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen trên lúa).           
- Tiếp tục duy trì và triển khai việc diệt trừ chuột, tranh thủ các đợt mưa lụt chuột tập trung tại các gò, bờ ruộng cao để diệt trừ kết hợp với việc bắt thu gom ốc và trứng ốc bươu vàng trước khi gieo sạ. 
- Hướng dẫn cho nông dân biện pháp ủ, xử lý phân chuồng bằng men vi sinh, tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để bón ruộng, cải tạo độ phì, lượng bón 5-10 tấn/ha.
b) Về lịch thời vụ:
- Lịch gieo sạ dự kiến từ ngày 20/12/2013 đến 10/01/2014. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện cụ thể bố trí gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng; để lúa trỗ bông tập trung sau 05/3/2014 (tiết Kinh trập) và thu hoạch trước 20/4/2014.
- Các địa phương cần vận dụng theo hướng: các vùng trũng thấp, cuối nguồn nước thuộc các huyện Đông Hoà, Tuy An, Phú Hoà, TP.Tuy Hoà,…cần bố trí lịch thời vụ vào trà cuối (từ 01/01-10/01/2014), dùng giống ngắn ngày để tránh mưa, lũ ngập úng gây hư hại, mất giống sau khi gieo sạ; kết hợp theo dõi diễn biến thời khí hậu của Trung tâm Khí tượng thủy văn, để chủ động bố trí các đợt gieo sạ phù hợp.
c) Về cơ cấu giống lúa
Khuyến cáo sử dụng bộ giống lúa ngắn và trung ngày có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày, cụ thể:
- Giống chủ lực: ML202, ML4-2, ML48, ML49, ML216.
- Giống bổ sung: Hoa ưu 109, AS996, OM4900, ML68, ML4, ĐV108, và các giống lúa chất lượng đã qua sản xuất thử có triển vọng như: PY1, PY2, OM6976, ĐT34, PC6, TBR36, TBR45, AN26, AN14. Khuyến khích sử dụng các giống lúa lai đã được khảo nghiệm cho kết quả tốt, phù hợp với điều kiện từng vùng như: TH3-3, BIO 404, Nhị ưu 838, Syn6, HR182, Nam ưu 1202, Nam ưu 1051, Xuyên hương 178, Đắc ưu 11....
Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đề án sản xuất lúa giống; các xã, Hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp chủ động bố trí 3-5% diện tích để sản xuất lúa giống cung ứng cho nông dân trên địa bàn quản lý. Khuyến cáo sử dụng giống cấp xác nhận 1,2 để gieo sạ.
d) Lượng giống gieo sạ:
Áp dụng các phương pháp sạ theo hàng, sạ thưa hợp lý, lượng giống sạ khoảng 120 -140 kg/ha; vùng chủ động tưới tiêu nước có thể sạ theo hàng, sạ thưa với lượng giống 100-120 kg/ha và lượng 40-50 kg/ha đối với lúa lai.
đ) Về công tác bón phân:
- Phân hữu cơ: Cần thiết phải sử dụng phân hữu cơ tại chỗ để bón cho đồng ruộng, khuyến cáo kết hợp với việc sử dụng các loại phân đơn (Đạm, Lân, Kali...) để giảm chi phí sản xuất; khuyến khích việc áp dụng bón phân đạm theo bảng so màu lá lúa.
- Phân vô cơ: Bón phân theo đúng qui trình kỹ thuật, bón cân đối hợp lý, (chú trọng đến việc bón đủ phân Kali), đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ. Khuyến cáo công thức bón phân là 200-220 kg đạm Urea, 300-350 kg Lân Văn Điển, 80-100 kg Kali Clorua, đối với lúa lai bón tăng thêm 10-15% . Tăng cường phun bổ sung phân bón lá để cung cấp kịp thời đủ dinh dưỡng cho cây lúa vào các giai đoạn cần thiết, đặc biệt là giai đoạn trước trỗ 7-10 ngày và sau khi trỗ đều. Sử dụng các loại phân bón tiến bộ kỹ thuật mới như SiUrea, NPK có chứa chất Agrotain, phân đạm hạt vàng 46A+, Đạm xanh…, để tăng năng suất cây trồng, nâng cao độ phì cho đất, giảm chi phí sản xuất.
e) Theo dõi, phòng trừ dịch hại:
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phòng trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen.
- Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa và các đối tượng dịch hại khác như: bệnh đạo ôn, sâu năn, sâu keo, sâu phao, sâu cuốn lá, bọ xít đen, cắn gié, bệnh lem lép hạt .v.v., để chủ động quản lý và phòng, trừ  kịp thời bảo vệ kết quả sản xuất.
- Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh: (1) Chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác dự tính, dự báo và phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng; (2) Tăng cường và duy trì hoạt động của các điểm đặt bẫy đèn, kết hợp theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, giai đoạn sinh trưởng cây trồng để dự tính, dự báo chính xác; (3) Hướng dẫn kịp thời và triển khai có hiệu quả các biện phòng trừ dịch hại đạt hiệu quả.
f) Ứng dụng cơ giới hóa:
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa từ khâu làm đất, gieo sạ đến thu hoạch, bảo quản, chế biến lúa gạo. Trong đó: chú ý quan tâm đầu tư hỗ trợ máy gặt đập liên hợp, thiết bị phơi sấy, xay xát chế biến lúa gạo... hạn chế thất thoát sau thu hoạch, nâng cao chất lượng nông sản, nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào sản xuất, giải phóng lao động thủ công và thu hoạch nhanh gọn,...
- Các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản; Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
g) Công tác thuỷ lợi, tưới tiêu nước và phòng chống lụt bão
- Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt bão Tỉnh: Chủ động phối hợp với các địa phương chuẩn bị công tác phòng chống lụt bão, kiểm tra đánh giá nguồn nước để phục vụ tưới lúa, hoa màu; Tập trung khai thác nước, điều tiết nước có hiệu quả các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ phục vụ chủ yếu cho những vùng sản xuất nguyên liệu (mía, sắn,...) phục vụ cho việc xây dựng những cánh đồng cho thu nhập cao.
- Công ty TNHH 1 TV Thuỷ nông Đồng Cam:  Phối hợp với địa phương tổ chức tu bổ kênh mương, bảo dưỡng các trạm bơm chuyền; thực hiện tốt việc điều tiết nước, tiết kiệm nước không để xảy ra hạn cục bộ. Dự kiến thời gian đóng nước từ ngày 15/4/2014 đến ngày 15/5/2014, để tổ chức thi công tu sửa kênh mương chính thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam.
2.4. Đối với cây công nghiệp dài ngày:
- Từng địa phương rà soát lại và thực hiện quản lý quy hoạch cây dài ngày theo các Quyết định quy hoạch chi tiết các vùng nguyên liệu, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với vùng sản xuất và chế biến.
- Tổ chức các hình thức liên kết sản xuất như HTX, Câu lạc bộ, tổ nhóm nông dân trong sản xuất cây dài ngày để có điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, tạo sản phẩm hàng hóa nhiều, chất lượng tốt, tiêu thụ thuận lợi.
- Khuyến cáo sử dụng giống mới, đẩy mạnh thâm canh, thực hiện quản lý nguồn nước hợp lý, tưới tiêu khoa học, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời sau niên vụ thu hoạch 2013, để cây sớm phục hồi, tạo đà cho năng suất chu kỳ sau.
- Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra chất lượng cây giống sản xuất kinh doanh và trước khi đưa vào trồng mới nhằm cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn.
   2.5. Đối với cây công nghiệp hàng năm  (cây mía và cây sắn)
- UBND cấp huyện cần phối hợp với các cơ quan chức năng và các Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hoà, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, các Công ty chế biến tinh bột sắn tăng cường quản lý diện tích mía, sắn theo vùng nguyên liệu đã được phân vùng quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng trồng mía, sắn.
- Riêng đối với cây sắn: các địa phương, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và các doanh nghiệp đầu tư chế biến tinh bột sắn phải thực hiện nghiệm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phòng, chống bệnh chổi rồng hại sắn và Thông báo số 21/TB-SNN ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về Ý kiến kết luận làm việc về vấn đề đầu tư phát triển vùng nguyên liệu sắn và phòng, chống dịch bệnh chổi rồng trên cây sắn; Chú trọng công tác khảo nghiệm, hỗ trợ nhân rộng  giống mía, sắn mới ra sản xuất đại trà; Xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn đạt hiệu quả cao.v.v.
-  Đối với cây công nghiệp ngắn ngày và rau, đậu thực phẩm: Triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Tỉnh Phú Yên”. Đẩy mạnh sản xuất các cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhất là dịp Tết Nguyên đán; chú trọng sử dụng giống mới, luân xen canh, sản xuất theo quy trình VietGAP.v.v.
2.6. Các nội dung khác liên quan
- Về Phòng chống lụt bão: Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tương thuỷ văn Trung ương, năm 2014 tình hình mưa lũ có diễn biến phức tạp. Do đó, các địa phương, các cơ quan có liên quan chủ động phương án cụ thể để kịp thời ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại cây trồng, chủ động nguồn giống dự phòng…Đồng thời cần có phương án trữ nước các hồ chứa đảm bảo đủ nước tưới. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cấp xã, các cơ quan chuyên môn: (i) Đôn đốc, hướng dẫn cho người dân bảo quản, dự trữ lúa giống trong mùa mưa bão nhằm bão đảm lúa giống không bị hư hỏng, ngập nước, bị trôi mất khi có bão, lũ; (ii) Rà soát nắm chắt tình hình về nhu cầu lúa giống tốt trong địa phương để có kế hoạch chủ động cung ứng đầy đủ, kịp thời lúa giống cho nhân dân gieo sạ vụ Đông Xuân.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, phân bón và các loại vật tư nông nghiệp của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm hàng hoá cung cấp cho sản xuất đạt chất lượng tiêu chuẩn theo quy định, giá cả phù hợp. Ngăn chặn và trình cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời tình trạng ghim hàng, tăng giá trái quy định pháp luật. Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng, vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp có uy tín.
-  Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản, đặc biệt là các doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ lúa gạo thông qua hợp đồng đầu tư, tiêu thụ sản phẩm theo tinh thần Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
Đề nghị Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan vận dụng, phối hợp thực hiện các nội dung trên./.
Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.  (Có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2013; Thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg , ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng)
Nơi nhận:
- Như trên (T/H);
- UBND tỉnh (để BC);
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thị, TP (P/H chỉ đạo);
- Các Chi cục: BVTV, Thủy lợi-PCLB, PTNT;
- Các TT: KN-KN, Giống và KTCT (T/H);
- Công ty TNHH MTV TN Đồng Cam;
- Lưu: VT, NN, KH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Nguyễn Trọng Tùng

Tác giả bài viết: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn