00:51 Thứ sáu, 25/05/2018

Công văn số:1523/UBND-KT, ngày 29/4/2014, của UBND tỉnh Phú Yên về việc chỉ đạo chuẩn bị cho sản xuất vụ lúa Hè Thu 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 28/05/2014 09:22 - Người đăng bài viết: minhnhat
UỶ BAN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH PHÚ YÊN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         
Số: 1523/UBND-KT                                                                   Phú Yên, ngày  29 tháng 4  năm 2014
V/v Chỉ đạo chuẩn bị cho 
sản xuất vụ lúa Hè Thu 2014
 
                     

 Kính gửi:
                                      - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
                                      - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                      - Công ty TNHH Một thành viên Thủy nông Đồng Cam
 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời vụ gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2014 tập trung từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2014. Thời vụ gieo sạ lúa Hè Thu 2014 đang đến gần, thời tiết tiếp tục nắng nóng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước cho gieo sạ lúa hè Thu 2014, nhất là những diện tích ở ngoài hệ thống thủy nông Đồng cam và có thể gây ra hạn hán trên diện rộng cho lúa vụ Hè Thu 2014.
Để sản xuất lúa vụ Hè Thu 2014 đạt kết quả tốt, chủ động phòng, tránh thiên tai, dịch bệnh cho lúa Hè Thu, UBND Tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện những công việc sau:
- Xác định lịch gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2014 cụ thể cho từng vùng, từng xứ đồng và chỉ đạo thực hiện lịch gieo sạ đạt kết quả tốt.
- Sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân 2013-2014, tập trung cày ải đất để chuẩn bị cho việc gieo sạ lúa đúng thời vụ.
- Lựa chọn bộ giống lúa phù hợp với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, khả năng tưới, tiêu nước ở từng địa phương, từng xứ đồng để khuyến cáo và hướng dẫn các HTX và nông dân thực hiện. Đồng thời nắm vững về nhu cầu giống lúa và có kế hoạch cung ứng đủ giống lúa phục vụ gieo sạ kịp thời vụ.
- Nhân rộng mô hình thực hiện các biện pháp kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải 5 giảm” trong sản xuất lúa vụ Hè Thu 2014.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng cho lúa Hè Thu 2014 trên địa bàn toàn Tỉnh, đảm bảo việc chủ động phòng, chống hạn hán, ngập úng lúa.
- Tổ chức phát động đợt cao điểm tập trung diệt chuột vào thời gian thích hợp trước khi gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2014, nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do chuột gây ra.
b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với các cơ quan có liên quan, thực hiện tốt việc kiểm tra các cơ sở buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp luật đối với những trường hợp buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; cung cấp đầy đủ, kịp thời phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng tốt cho sản xuất vụ lúa Hè Thu 2014.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Chỉ đạo UBND cấp xã và các Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức thực hiện:
- Tập trung cày, bừa đất đảm bảo kịp thời vụ gieo sạ lúa Hè Thu 2014; đồng thời thực hiện các biện pháp vệ sinh đồng ruộng để diệt trừ mầm bệnh, sâu hại và ốc bươu vàng hại lúa.
 - Tu sửa, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, đảm bảo cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất lúa vụ Hè Thu 2014 được tốt.
- Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tưới, tiêu nước cụ thể cho từng vùng, từng xứ đồng và các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước cho gieo sạ lúa Hè Thu 2014 kịp thời vụ và phòng, chống hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn trong suốt cả vụ sản xuất lúa Hè Thu. Những diện tích xét thấy không có khả năng đảm bảo nước cho cả vụ thì hướng dẫn nông dân chuyển sang trồng những cây ngắn ngày khác phù hợp để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, Chi cục Bảo vệ thực vật) tổ chức phát động đợt cao điểm tập trung diệt chuột vào thời gian thích hợp trước khi gieo sạ lúa vụ Hè Thu 2014.
b) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn /Phòng Kinh tế, trên cơ sở khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng bộ giống lúa gieo sạ vụ Hè Thu 2014 để khuyến cáo và hướng dẫn các HTX và xã viên thực hiện.
Nắm vững nhu cầu về giống lúa và khả năng cung ứng giống lúa để có kế hoạch cung ứng đủ giống lúa cho gieo sạ kịp thời vụ.

3. Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam:
- Tập trung tu sửa các hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phục vụ tốt việc tưới, tiêu cho lúa vụ Hè Thu 2014.
- Chủ trì phối hợp với các địa phương và các HTX Nông nghiệp để xây dựng và thực hiện kế hoạch của Công ty trong việc tưới, tiêu nước, chống hạn, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất vụ lúa Hè Thu 2014. 
Các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                   KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH                                                     
- Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh;                                                                        
- CVP và các PVP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, Hk, Ha.                                                                     (Đã ký)                                              
 
 
                                                                                                       Lê Văn Trúc

Tác giả bài viết: UBND tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn