18:36 Thứ sáu, 25/05/2018

Công văn số: 1623 /SNN-NN, ngày 13/10/2015, V/v: Chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016

Đăng lúc: Thứ năm - 15/10/2015 03:57 - Người đăng bài viết: minhnhat
Để chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thược Sở có liên quan vận dụng triển khai các nội dung sau:
 
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 
           Số:  1623 /SNN-NN          
V/v: Chuẩn bị triển khai sản xuất
vụ Đông Xuân 2015-2016
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

                 Phú Yên, ngày  13 tháng 10 năm 2015
                      

                         Kính gửi: 
                                      - Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, tx, tp;
                                      - Các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan.
 

Để chuẩn bị cho vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thược Sở có liên quan vận dụng triển khai các nội dung sau:

I. Đối với lúa vụ Mùa 2015

- Tiếp tục chăm sóc các trà lúa theo hướng thâm canh tăng năng suất, bảo đảm an toàn dịch hại (bón phân, tưới tiêu nước, phòng trừ dịch hại...); áp dụng theo chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt tạo tiền đề cho năng suất cao.

-  Khi lúa chín chủ động thu hoạch nhanh, gọn, khuyến khích áp dụng cơ giới hóa để hạn chế thất sau thu hoạch, tận thu sản phẩm và thực hiện tốt các khâu làm đất sớm ngay sau thu hoạch, vệ sinh đồng ruộng để diệt mầm mống sâu bệnh lây lan vụ sau.

II. Triển khai kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2015-2016

2.1. Định hướng sản xuất trồng trọt năm 201
6
- Triển khai thực hiện các nội dung tại Đề án tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; đầu tư giống, giải pháp kỹ thuật, thị trường tiêu thụ,…đối với các loại cây trồng chủ lực của Tỉnh.
- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, theo tinh thần tại Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT, ngày ngày 08/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. Những vùng đất cao, thiếu nước tưới, sản xuất lúa kém hiệu quả cần chuyển sang trồng cây khác như: bắp lai (ưu tiên), cây họ đậu, rau ăn lá, dưa các loại, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi…tiêu thụ ít nước và đạt hiệu quả cao.
  2.2. Kế hoạch triển khai sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2015-2016
Vụ Đông Xuân 2015-2016, dự kiến sản xuất lúa khoảng 26.000 ha, năng suất phấn đấu đạt 64,0 tạ/ha, sản lượng 166.000 tấn.

 Các biện pháp chủ yếu triển khai thực hiện như sau:

a) Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, bón phân lót:

- Các địa phương chỉ đạo tiến hành sớm các khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng: cày dầm, vùi lấp gốc rạ, cỏ dại, lúa chét, lúa cỏ và thu dọn tàn dư thực vật nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh, hạn chế lây lan sang vụ sau.

- Tiếp tục duy trì và triển khai việc diệt trừ chuột trước khi gieo sạ, tranh thủ các đợt mưa, lụt chuột tập trung tại các gò, bờ ruộng cao để diệt trừ kết hợp với việc bắt thu gom ốc và trứng ốc bươu vàng trước khi gieo sạ.

b) Về lịch thời vụ:

- Lịch gieo sạ dự kiến từ ngày 20/12/2015 đến 10/01/2016. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện cụ thể bố trí gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng; để lúa trỗ bông sau tiết Kinh trập và thu hoạch trước 20/4/2016.

- Các địa phương cần theo dõi diễn biến thời khí hậu và vận dụng theo hướng: Các vùng trũng thấp, cuối nguồn nước thuộc các huyện Đông Hoà, Tuy An, Phú Hoà, TP.Tuy Hoà,…cần bố trí lịch thời vụ vào trà cuối (từ 01/01-10/01/2016), dùng giống ngắn ngày để tránh mưa, lũ ngập úng gây hư hại, mất giống sau khi gieo sạ.

c) Về cơ cấu giống lúa:
Khuyến cáo sử dụng bộ giống lúa ngắn và  trung ngày có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày, cụ  thể:

- Giống chủ lực: ML48, ML49, ML216, ML214, OM4900.

- Giống bổ sung:  ML68, PY1, ML232, OM6162, DH815-6,…; và các giống lúa chất lượng đã qua sản xuất thử có
triển vọng. Khuyến khích sử dụng các giống lúa lai đã được khảo nghiệm cho kết quả tốt, phù hợp với điều kiện từng vùng. Các xã, HTX-SXNN chủ động bố trí 3-5% diện tích để sản xuất lúa giống cung ứng cho địa phương.

d) Lượng giống gieo sạ:
Áp dụng các phương pháp sạ theo hàng, sạ thưa hợp lý, giảm lượng giống sạ xuống khoảng 100 kg/ha; vùng chủ động tưới tiêu nước có thể sạ theo hàng, sạ thưa với lượng giống 80-100 kg/ha và lượng 40-50 kg/ha đối với lúa lai.

đ) Về công tác bón phân:

- Phân hữu cơ: Hướng dẫn và vận động nông dân tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để bón ruộng, cải tạo độ phì, lượng bón 5-10 tấn/ha (sau khi ủ hoai mục); khuyến cáo kết hợp với việc sử dụng các loại phân đơn (Đạm, Lân, Kaly...) để giảm chi phí sản xuất; khuyến khích việc bón phân đạm theo bảng so màu lá lúa.

- Phân vô cơ: Bón phân theo đúng qui trình kỹ thuật, bón cân đối hợp lý, (chú  trọng đến việc bón đủ phân Kali), đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ. Khuyến cáo công thức bón phân là 200-220 kg đạm Urea, 300-350 kg Lân Văn Điển, 80-100 kg Kali Clorua, đối với lúa lai bón tăng thêm 10-15%. Khuyến khích sử dụng các loại phân bón tiến bộ kỹ thuật mới như SiUrea, NPK có chứa chất Agrotain, phân đạm hạt vàng 46A+, phân đạm xanh, để tăng năng suất, nâng cao độ phì đất, giảm chi phí sản xuất....

e) Theo dõi, phòng trừ dịch hại:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa và các đối tượng dịch hại khác như: bệnh đạo ôn, sâu năn, rầy nâu, lưng trắng sâu keo, sâu phao, sâu cuốn lá, bọ xít đen, cắn gié, bệnh lem lép hạt .v.v., để chủ động quản lý và phòng, trừ kịp thời bảo vệ kết quả sản xuất ngành trồng trọt.

- Chi cục Bảo vệ thực vật:  Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị thuộc Sở có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 125/KH-UBND, ngày 24/9/2015 của UBND Tỉnh V/v: Triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)  trên cây trồng, giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Phú Yên và Văn bản số 1579/SNN-NN, ngàyy 30/9/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

f) Ứng dụng cơ giới hóa:
- Các địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

- Các địa phương và các đơn vị thuộc Sở có liên quan: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, theo chức năng và lĩnh vực chuyên môn được giao; nội dung theo định hướng tại Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB, ngày 08/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc “Phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

2.3. Các loại cây trồng khác

a) Đối với cây ngô: Trung tâm Khuyến nông  Khuyến ngư, chủ trì phối hợp với các huyện Phú Hòa và Tây Hòa chỉ đạo triển khai thực mô hình khảo nghiệm cây ngô vụ Đông Xuân 2015-2015, theo các nội dung tại Văn bản số 1584/SNN-NN, ngày 02/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đối với cây công nghiệp dài ngày:
- Từng địa phương rà soát lại và thực hiện quản lý quy hoạch cây dài ngày theo các Quyết định quy hoạch chi tiết các vùng nguyên liệu, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với vùng sản xuất và chế biến.

- Tổ chức các hình thức liên kết sản xuất như Hợp tác xã, tổ hợp tác, Câu lạc bộ, tổ nhóm nông dân,…trong sản xuất cây dài ngày để có điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, tạo sản phẩm hàng hóa nhiều, chất lượng tốt, tiêu thụ thuận lợi.

- Khuyến cáo sử dụng giống mới, đẩy mạnh thâm canh, thực hiện quản lý nguồn nước hợp lý, tưới tiêu khoa học, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời sau niên vụ thu hoạch 2015-2016, để cây sớm phục hồi, tạo đà cho năng suất chu kỳ sau.

- Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra chất lượng cây giống sản xuất kinh doanh và trước khi đưa vào trồng mới nhằm cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn.

c) Đối với cây công nghiệp hàng năm:
- UBND cấp huyện cần phối hợp với các cơ quan chức năng và các Công ty Cổ phần mía đường Tuy Hoà, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, các Công ty chế biến tinh bột sắn tăng cường quản lý diện tích mía, sắn theo vùng nguyên liệu  đã được phân vùng quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá  rừng trồng mía, sắn.

- Riêng đối với cây sắn: Các địa phương, đơn vị chuyên môn thuộc Sở và các doanh nghiệp đầu tư chế biến tinh bột sắn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND, ngày 17/10/2014 của Chủ tịch UBND Tỉnh về phòng trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn và các Văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-  Đối với cây công nghiệp ngắn ngày và rau, đậu các loại: Triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Đẩy mạnh sản xuất các cây công nghiệp ngắn ngày, rau màu thực phẩm và các loại hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhất là dịp Tết Nguyên đán; chú trọng sử dụng giống mới, luân xen canh, sản xuất theo quy trình VietGAP.v.v.

d) Các nội dung khác liên quan:
- Về Phòng chống lụt bão: Theo dự  báo của Trung tâm dự báo khí tương thuỷ văn Trung ương, vụ Đông xuân 2015-2016 tình hình chung là: “…Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa từ tháng 9/2015 - 02/2016 tại khu vực Trung Bộ có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN khoảng 20-50%. Mùa mưa ở các khu vực này có khả năng kết thúc sớm hơn so với TBNN…”.

Do đó, các địa phương, các cơ quan có liên quan chủ động phương án cụ thể để kịp thời ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại cây trồng, chủ động nguồn giống dự phòng…

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, phân bón và các loại vật tư nông nghiệp của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhằm bảo  đảm hàng hoá cung cấp cho sản xuất đạt chất lượng tiêu chuẩn theo quy định, giá cả phù  hợp.

- Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản, đặc biệt là các doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ lúa gạo thông qua hợp đồng đầu tư, tiêu thụ sản phẩm theo tinh thần Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg, ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Đề nghị Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan vận dụng và phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (T/H);
- UBND tỉnh (thay BC);                                        
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thị, tp (P/H chỉ đạo);
- Phòng KT/NN-PTNT các huyện, thị, tp (T/H);
- Các Chi cục: BVTV, PTNT, Thủy lợi-PCLB;
- Các TT: KN-KN, Giống và KTCT (T/H);
- Công ty TNHH- MTV- TN Đồng Cam;
- Lưu: VT, NN, KH.                                                
GIÁM ĐỐC
 
 
 
(đã ký)
 
 
        Nguyễn Trọng Tùng
 
 
 


Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết