10:14 Thứ bảy, 17/03/2018

Công văn số: 2461/UBND-KT, ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

Đăng lúc: Thứ sáu - 27/06/2014 08:49 - Người đăng bài viết: minhnhat
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊNSố: 2461/UBND-KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhú Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2014
V/v Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt  
 

                                   Kính gửi:
                                                    - Sở Nông nghiệp và PTNT;
                                                    - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

      Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Văn bản số 1711/BNN-TCTS ngày 02/6/2014) về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt,

     Theo các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc biệt là kết quả nghiên cứu và bài học kinh nghiệm của Thái Lan khi đưa tôm thẻ chân trắng vào nuôi trong nước ngọt từ những năm 1990, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và người dân đều thấy được những tồn tại bất cập như: Tác động rất lớn đối với môi trường và đa dạng sinh học đặc biệt là ảnh hưởng đến sự sụt lún đất trong khu vực, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa và cây trồng khác xung quanh; năng suất, sản lượng, chất lượng tôm thẻ chân trắng thương phẩm nuôi trong nước ngọt kém hơn so với nuôi nước lợ; Chi phí đầu tư trong quá trình nuôi cao, nguy cơ bùng phát dịch bệnh mọi thời điểm và khó kiểm soát dẫn đến rủi ro lớn cho người dân.
     
       Do đó, UBND Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung sau:

      1. Kiểm tra, giám sát các vùng nuôi trồng thủy sản, không chủ trương nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt và thực hiện đúng theo Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Phú Yên.
 
     2.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm nuôi tôm thẻ chân trắng và không cho người dân tự ý thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Đối với những địa phương đã thả nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt trước đây, yêu cầu người nuôi thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường, sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới.

    3. Tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.
 
      Các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- CVP và các PVP. UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, H­­­­­K
  PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Lê Văn Trúc
 
 
 
 

Tác giả bài viết: UBND t
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn