10:14 Thứ bảy, 17/03/2018

Công văn số: 286 /SNN-NN, của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên, về việc: Theo dõi và phòng trừ bệnh héo đỏ lá dứa

Đăng lúc: Thứ ba - 01/04/2014 04:17 - Người đăng bài viết: minhnhat
 
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:  286 /SNN-NN
V/v: theo dõi và phòng trừ
 bệnh héo đỏ lá dứa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
             Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2014

             Kính gửi: 
                                       - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên;
                                       - Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, tp.
                                               
Thực hiện nội dung Công văn số 396/BVTV-QLSVGHR, ngày 24/3/2014 của Cục Bảo vệ thực vật V/v: Phòng chống bệnh héo đỏ lá dứa; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện theo các nội dung sau:

1. Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh, chủ trì làm đầu mối tham mưu:  Điều tra toàn diện tình hình dịch hại trên cây dứa nhất là bệnh héo đỏ lá dứa trên địa bàn huyện Phú Hòa; Thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tiêu tủy nguồn bệnh, ngăn chặn bệnh lây lân, phòng trừ nơi nhiễm bệnh có hiệu quả; Phối hợp xây dựng các điểm trình diễn kỹ thuật theo hướng phòng trừ tổng hợp để có cơ sở khuyến cáo, nhân rộng cho nông dân áp dụng. Về kinh phí triển khai thực hiện: cân đối từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2014 đã giao cho đơn vị.

2. Phòng Kinh tế/ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh triển khai các nội dung nêu trên; Tham mưu đề xuất UBND cấp huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng các điểm trình diễn kỹ thuật, tổ chức hội thảo, thông tin tuyên truyền cho nông dân các vùng trồng dứa tập trung (khi các điểm trình diễn đạt kết quả).

3. Các đơn vị trực thuộc Sở liên quan: Trung tâm giống và Kỹ thuật Cây trồng, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư: (i) Khi triển khai các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật..., cần vận dụng, bổ sung nội dung tập huấn về bệnh héo đỏ lá dứa cho nông dân trên địa bàn tỉnh; (ii) Phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp điều tra, phát hiện, ngăn ngừa và phòng trừ đạt hiệu quả; (iii) Phối hợp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng trừ bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Khuyến nông.v.v.

 
*Ghi chú: Chi tiết các nội dung theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật tại Công văn số 396/BVTV-QLSVGHR, photocopy đính kèm./.
        
Nơi nhận:
-Như trên (T/H);
-UBND tỉnh (thay BC);
-UBBND các huyện, TX, TP (P/h chỉ đạo);
-Trung tâm Giống và KTCT,
 Trung tâm KN-KN (T/H);
-Lưu:VT,NN.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
    Nguyễn Trọng Tùng
 
Tác giả bài viết: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn