02:08 Thứ bảy, 17/03/2018

Công văn số: 375 /SNN-NN, ngày 21/4/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc: Chỉ đạo chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 22/04/2014 04:23 - Người đăng bài viết: minhnhat
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 

Số:   375 /SNN-NN
Về việc: Chỉ đạo chuẩn bị
 sản xuất vụ Hè Thu 2014
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                
                Phú Yên, ngày 21  tháng 4 năm 2014
 
    

    Kính gửi:
               - Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, TP;
               - Các đơn vị thuộc Sở có liên quan.
 


Để chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ Hè Thu 2014, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị thuộc Sở có liên quan vận dụng triển khai thực hiện các nội dung chính sau:
 
*Định hướng chung: Sử dụng giống lúa ngắn ngày, gieo sạ gọn, tập trung theo từng vùng; Tăng cường tuyên truyền, áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm và phòng chống hạn trong suốt vụ sản xuất; Vùng thiếu nước tưới cần chuyển sang trồng các loại cây sử dụng ít nước (bắp lai, cây họ đậu...).
 
- Diện tích gieo trồng theo kế hoạch 24.500ha, năng suất 62 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 152.000 tấn; tỷ lệ diện tích sử dụng giống lúa cấp xác nhận 1,2, lúa giống nông hộ để gieo sạ toàn tỉnh trên 50% diện tích; sử dụng các giống lúa ngắn và trung ngày, gieo sạ gọn và tập trung theo từng khu vực.
- Theo dõi chặt chẽ tình tình thời tiết khí hậu, nhất là dự báo về tình hình hạn hán, thiếu nước tưới để chủ động ứng phó; Thực hiện rà soát để bố trí sản xuất lúa nước trên những diện tích bảo đảm đủ nước tưới suốt vụ; những diện tích không đủ nước cần chuyển sang trồng các cây như bắp lai, cây họ đậu, các loại hoa màu khác, tiêu thụ ít nước và đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Các địa phương thực hiện việc tuyên truyền và vận động nông dân biết và áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, tránh lãnh phí nước tưới; chủ động ứng phó và phòng chống hạn trong suốt vụ sản xuất.
 
1. Công tác chuẩn bị trước khi gieo sạ
- Các địa phương chỉ đạo các Hợp tác xã, bà con nông dân tập trung nhân lực nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng, bờ vùng, bờ thửa. Huy động sức kéo tập trung cày ải, phơi đất sớm.
- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thực hiện Kế hoạch hoạt động “Tháng diệt chuột” (số 08/KH-SNN, ngày 08/4/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT) trước khi gieo sạ lúa Hè Thu 2014; Tăng cường triển khai cày ải sớm, kết hợp diệt chuột với thu gom ốc, trứng ốc bươu vàng; Thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng sớm để hạn chế sự phát triển của lúa cỏ, cỏ dại và mầm mống sâu bệnh…; Khuyến cáo nông dân bón vôi, phân chuồng, phân hữu cơ để cải tạo và nâng cao độ phì của đất.
2. Thời vụ và lượng giống gieo sạ
- Thời vụ tập trung từ ngày 20/5/2014-10/6/2014; để lúa trỗ tập trung khoảng sau tiết Lập Thu (07/8/2014), thu hoạch gọn trước ngày 20/9. Vùng sử dụng nguồn nước từ các hồ đập riêng lẻ, bố trí sạ trong tháng 5/2014, nhằm hạn chế tình trạng khô hạn, thiếu nước vào giữa vụ ngập lụt vào cuối vụ sản xuất.
- Lượng giống gieo sạ: Tăng cường vận động nông dân áp dụng rộng rãi chương trình 3 giảm-3 tăng; sạ theo hàng và sạ thưa hợp lý; chương trình 1 phải - 5 giảm. Lượng giống gieo sạ theo hàng khoảng 100-120 kg/ha, nếu sạ thưa bằng tay khoảng 120-140 kg/ha.
 
3. Về cơ cấu giống lúa: Khuyến cáo sử dụng các giống ngắn và trung ngày; Bộ giống lúa khuyến cáo sử dụng cho vụ Hè Thu 2014 gồm:
+ Giống chủ lực: ML4-2, ML202, ML48, ML49, ML216.
+ Giống bổ sung: ML4 tuyển, TH6, TH28, OM6162, ML213, PY1, PY2, OM2695-2.... Khuyến khích sử dụng các giống lúa lai (F1) đã được khảo nghiệm phù hợp với từng vùng như: TH3-3, Bio404, SYN6, HR182…
- Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để chọn cơ cấu khoảng 2-4 giống chủ lực, cơ cấu 1 giống  không quá 30% diện tích một vùng. Mỗi Hợp tác xã bố trí khoảng 5% diện tích để sản xuất lúa giống, chủ động nguồn giống đạt chất lượng cho vụ sau;
- Các địa phương tiếp tục triển khai việc sản xuất lúa giống cấp xác nhận, nâng dần diện tích sử dụng giống đạt tiêu chuẩn trong sản xuất; chủ động chuẩn bị giống cho vụ sau và dự phòng khi có thiên tai xảy ra.
 
4. Về công tác bón phân
- Các địa phương cần tuyên truyền, vận động nông dân: Không bán phân hữu cơ ra ngoài tỉnh; tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để bón cho đồng ruộng, khuyến cáo kết hợp với việc sử dụng các loại phân đơn (Urea, lân, kaly...) để giảm chi phí sản xuất.
- Bón phân theo đúng qui trình kỹ thuật, bón cân đối hợp lý (chú trọng đến việc bón đủ phân Kali), đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời kỳ.
 
5. Phòng trừ dịch hại chính trong vụ
Theo qui luật phát sinh sâu, bệnh hại qua các năm, các đối tượng dịch hại chính có thể phát sinh và gây hại trong vụ như sau:
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tại Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Phú Yên “Về việc tăng cường phòng, trừ chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh vàng lùn, lùn xoán lá và lùn sọc đen hại lúa”.
- Đối với Rầy nâu, rầy lưng trắng: Dự báo trong vụ Hè thu 2014 rầy nâu, rầy lưng trắng có nhiều khả năng phát sinh gây cháy rầy cục bộ và môi giới truyền bệnh Vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen; là đối tượng cần quan tâm theo dõi chặt chẽ và chỉ đạo phòng trừ kịp thời khi có dịch. Để hạn chế rầy gây hại, biện pháp phòng ngừa có hiệu quả ngay từ đầu vụ là: chọn giống kháng rầy, áp dụng phương pháp sạ thưa, sạ theo hàng hợp lý và bón phân đầy, đủ cân đối...
 
- Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khí hậu, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa và các đối tượng dịch hại khác như: Bọ trĩ, bệnh khô vằn, thối bẹ-thối thân, sâu đục thân 2 chấm, sâu keo, bọ xít đen, sâu cuốn lá, sâu cắn gié, bệnh nghẹt rễ sinh lý, lem lép hạt, nhện gié .v.v.., để chủ động quản lý và phòng trị dịch hại đạt hiệu quả. Khi sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng (đúng lúc, đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ và liều lượng).
 
6. Công tác thuỷ lợi, tưới tiêu nước
- Các địa phương: Kiểm tra đánh giá nguồn nước tưới lúa Hè Thu 2014; tổ chức tu bổ, nạo vét kênh mương, đặc biệt các trạm bơm chuyền; thực hiện tốt việc điều tiết nước, tiết kiệm nước không để xảy ra hạn cục bộ; lập phương án sử dụng nước và phòng chống hạn. Tập trung khai thác nước, điều tiết nước có hiệu quả các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ phục vụ chủ yếu cho những vùng sản xuất nguyên liệu (mía, sắn,...) và phục vụ cho việc xây dựng những cánh đồng cho thu nhập cao.
 
- Công ty TNHH-1TV Thuỷ nông Đồng Cam: Tranh thủ trong thời gian đóng đóng nước (dự kiến từ ngày 15/4-15/5/2014) để sớm lập kế hoạch, tổ chức thi công tu sửa kênh mương chính thuộc hệ thống thủy nông Đồng Cam, nạo vét các công trình thuỷ lợi, duy tu bảo dưỡng thiết bị các trạm bơm tưới đảm bảo chất lượng, để mở nước phục vụ sản xuất đúng lịch thời vụ.
 
7. Nội dung khác liên quan
- Triển khai gieo trồng, chăm sóc các cây trồng: lúa Vụ mùa 2014, mía, sắn, bắp, bông vải, rau màu thực phẩm…
- Đẩy mạnh sản xuất và thu hoạch các cây công nghiệp ngắn ngày và rau màu như: bắp, bông vải, thuốc lá, mè, đậu đỗ các loại... bảo đảm đạt diện tích, sản lượng theo kế hoạch đề ra; đầu tư trồng mới  và chăm sóc mía lưu gốc, sắn mì cho niên vụ sau. Các vùng có điều kiện chủ động nguồn nước tưới nên trồng rải vụ để đạt năng suất, sản lượng, hạ giá thành sản phẩm, góp phần ổn định đời sống nông dân và phục vụ công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh.
- Khuyến khích các địa phương, Doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình cánh đồng theo tiêu chí “Cánh đồng mẫu lớn” trên cây lúa, cây mía.v.v.
 
Đề nghị Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị, thành phố và các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- UBND tỉnh (thay BC);
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thị xã, TP (P/h chỉ đạo);
- Chi cục: BVTV, Thủy lợi và PCLB, PTNT;
- Các TT: Giống và KTCT, Khuyến nông-KN;
- Công ty TNHH-MTV-TN Đồng Cam;
- Lưu:VT, NN, KH.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
     Nguyễn Trọng Tùng
 
 
 
Tác giả bài viết: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn