13:21 Thứ ba, 22/05/2018

Công văn số 951 /SNN-NN V/v: Chỉ đạo phòng trừ, tiêu hủy Rệp sáp bột hồng hại cây sắn

Đăng lúc: Thứ năm - 18/09/2014 05:33 - Người đăng bài viết: minhnhat
 
UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 
Số:  951 /SNN-NN
V/v: Chỉ đạo phòng trừ, tiêu hủy
Rệp sáp bột hồng hại cây sắn
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

           
                Phú Yên, ngày 17 tháng 9 năm 2014
                                                                            
 
                                Kính gửi:  
                                                               - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                                               - Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh.
 

 
Rệp sáp bột hồng (viết tắt là RSBH) hại sắn (Phenacoccus manihoti) là đối tượng dịch hại nguy hiểm, rất khó phòng trừ. Chúng  có nguồn gốc từ Nam Mỹ và sau đó lây lan gây hại ở nhiều nước trồng sắn trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, ghi nhận RSBH đã phát sinh gây hại nặng ở Thái Lan năm 2006, Campuchia năm 2010 và Lào năm 2011.  
Tại Việt Nam, từ tháng 6/2012 đã phát hiện RSBH gây hại trên cây sắn tại tỉnh Tây Ninh và đến tháng 5/2013 tỉnh Tây Ninh đã công bố dịch RSBH với trên 30% diện tích trồng sắn bị hại. Từ năm 2013-2014, RSBH tiếp tục lây lan sang nhiều tỉnh khác như Đồng Nai, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Daklak và Phú Yên.

Đầu tháng 9/2014 vừa qua, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên đã phát hiện RSBH gây hại sắn tại xã An Hải và An Hòa thuộc huyện Tuy An; giống sắn bị nhiễm là KM 94;  diện tích bị hại khoảng 15 ha.

Rệp sáp bột hồng là loại sâu hại nguy hiểm, rất khó phòng trừ và là đối tượng dịch hại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. RSBH có khả năng lây lan rất nhanh qua hom giống, phát tán theo gió, trôi theo nguồn nước, bám dính trên phương tiện vận chuyển …, và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng làm giảm năng suất, chất lượng sắn. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, sâu hại này sẽ phát tán, lây lan nhanh chóng ra các vùng trồng sắn ở các địa phương khác. Do tính chất nguy hiểm và nguy cơ gây hại nghiêm trọng của RSBH đối với sản xuất sắn ở trong Tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục bảo vệ thực vật và các đơn vị liên quan triển khai gấp một số nội dung sau:

        1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
        - Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp cùng Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông tiến hành tổng điều tra RSBH trong toàn huyện, nhằm xác định, đánh giá vùng gây hại của RSBH để có biện pháp quản lý kịp thời và hiệu quả.

       - Chỉ đạo triển khai tập huấn cho nông dân các vùng trồng sắn về tác hại và biện pháp quản lý dịch RSBH, đây sẽ là lực lượng nòng cốt để kiểm tra và phát hiện RSBH nhanh cho các địa phương.

        - Ngoài ra, UBND huyện Tuy An (địa bàn đã phát hiện rệp sáp bột hồng) cần sớm chỉ đạo UBND các xã An Hải và An Hòa phối hợp cùng Trạm Bảo vệ thực vật Huyện: Tiến hành điều tra, khoanh vùng bị dịch hại, tiến hành tiêu hủy các diện tích sắn bị nhiễm RSBH gây hại nặng theo đúng qui trình của ngành Bảo vệ thực vật; cân đối bố trí kinh phí để phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh thực hiện tiêu hủy triệt, đạt kết quả.

          2. Đối với Chi cục Bảo vệ thực vật Tỉnh:
          - Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để điều tra, tổng hợp, báo cáo và đề xuất các biện pháp quản lý dịch hại đạt kết quả.
- Chủ trì thực hiện tiêu hủy với diện tích bị nhiễm nặng theo quy định;

- Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ, ngăn chặn sự lây lan của RSBH trên địa bàn Tỉnh và hạn chế thấp nhất sự lây lan giữa các tỉnh trong khu vực; tổng hợp báo cáo theo quy định; kinh phí thực hiện Chi cục cân đối, sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2014 đã cấp cho đơn vị.

          3. Các Trung tâm: Khuyến nông - Khuyến ngư, Giống và kỹ thuật Cây trồng; phối hợp, hỗ trợ cùng Chi cục Bảo vệ thực vật và các địa phương trong việc điều tra, tập huấn; hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, in phát tài liệu kỹ thuật phòng trừ Rệp sáp bột hồng...; chỉ đạo các Trạm, Trại trực thuộc phối hợp với Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung trên trên địa bàn phân công.
 
          Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc Sở có liên quan quan tâm thực hiện các nội dung trên để ngăn chăm sự gây hại, lân lan của dịch hại rệp sáp bột hồng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (thay BC);
- Trung tâm BVTV Miền Trung (p/h chỉ đạo);
- Các TT: Khuyến nông - KN, Giống và KT Cây trồng;
- Phòng KT/NN-PTNT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT,NN.
KT. PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
 
Nguyễn Tri Phương
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn