00:10 Thứ ba, 20/03/2018

THÔNG BÁO V/v phòng trừ sâu bệnh hại lúa trên mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa chất lượng vụ Hè Thu 2013

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/08/2013 03:00 - Người đăng bài viết: minhnhat
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ YÊN
TRUNG TÂM
KHUYẾN NÔNG-KHUYẾN NGƯ
Số:  156/TB -TTKN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
 
                  Phú Yên, ngày 01 tháng 8 năm 2013
THÔNG BÁO
V/v phòng trừ sâu bệnh hại lúa
trên mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa chất lượng  vụ Hè Thu 2013
 
 
 
           

Trong vụ Hè Thu 2013, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Phú Yên xây dựng mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa chất lượng  tại 03 điểm Hòa An Tây – Phú Hòa, Hòa Xuân Tây 2 – Đông Hòa và Xuân Quang 3 – Đồng Xuân với qui mô 30ha. Trong đó:
- Tại Hòa An Tây – Phú Hòa, Diện tích: 10ha; Ngày gieo sạ: 9-10/6/2013;  Loại giống: TBR45
- Tại Hòa Xuân Tây 2 – Đông Hòa, Diện tích: 10ha, Ngày gieo sạ: 2 - 3/6/2013, Loại giống: HT1
- Tại Xuân Quang 3 – Đồng Xuân, Diện tích: 10ha, Ngày gieo sạ: 21 -25/6/2013, Loại giống: TBR36, TBR45
 
Hiện nay lúa đã bước vào giai đoạn làm đòng, trỗ, lúa sinh trưởng phát triển khá tốt và đang trong giai đoạn mẫn cảm nhất với sâu bệnh; thời tiết trong những ngày gần đây và dự báo thời gian tới cũng rất thuận lợi cho một số loại sâu, bệnh phát sinh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh khô vằn,.. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư ra thông báo về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa trên mô hình cánh đồng mẫu vụ Hè Thu 2013  với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình sâu bệnh hại hiện nay:
- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: xuất hiện tại Hòa An Tây – Phú Hòa với mật độ 25 – 30 con/m2, sâu đang ở tuổi 3 – 4 với diện tích 10ha.
- Đối với rầy nâu: tại 03 điểm đều phát hiện có rầy nâu các tuổi gây hại. Tuy nhiên, riêng tại điểm Hòa An Tây – Phú Hòa, có khoảng 1,5 ha xuất hiện rầy tuổi 1-2 với mật độ 1.000 – 1.100con/m2
- Đối với bệnh khô vằn: xuất hiện và gây hại nặng ở Xuân Quang 3 – Đồng Xuân, tỉ lệ dảnh bị hại khoảng 25 – 30%, bệnh gây hại ở lá, bẹ lá với diện tích 5ha. Các điểm còn lại có xuất hiện bệnh khô vằn nhưng chỉ mới bắt đầu. Cần tiếp tục điều tra, theo dõi để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

     II. Biện pháp phòng trừ:
1. Đề nghị UBND các xã, HTX triển khai mô hình phối hợp chặt chẽ với Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư các huyện, Trạm BVTV huyện tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và chính xác các đối tượng sâu, bệnh hại. Xác định mật độ sâu, tỷ lệ bệnh và diện tích đến ngưỡng phòng trừ để tổ chức phòng trừ kịp thời có hiệu quả, không phun thuốc tràn lan.

2. Tăng cường hướng dẫn sử dụng các biện pháp thủ công như: Ngắt ổ trứng, bắt sâu non các loại trên đồng ruộng; vơ lá bệnh khô vằn; bẫy,  bắt chuột,...

3. Chỉ phun thuốc BVTV khi sâu, bệnh đến ngưỡng phòng trừ (rầy nâu, rầy lưng trắng: 1.000 – 1.500 con/m2; sâu cuốn lá nhỏ: 20 con/m2; bệnh khô vằn 20% dảnh hại). Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau để phun trừ theo nguyên tắc ‘’4 đúng”: đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ và liều lượng, đúng cách.
- Trừ sâu cuốn lá: phun Karate 2.5EC, Virtako 40WP, Takumi 20WG
- Trừ  rầy nâu, rầy lưng trắng dùng: Actara, Chess, Bassa, Bassan,.. Chú ý nên kết hợp 2 loại thuốc trừ rầy với nhau để nâng cao hiệu quả phòng trừ, trước khi phun nên lấy nước vào ruộng, khi phun nên đưa vòi phun xuống sát gốc lúa và đi chậm.
- Trừ khô vằn dùng: Validacin, Valida, Nevo, …
- Sử dụng chất kích thích sinh trưởng cho lúa trước và sau trỗ 7 - 10 ngày giúp lúa trỗ đều và chắc hạt.

4.Tăng cường tuyên truyền về phòng trừ sâu, bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh xã,... để nông dân biết và thực hiện.

5. Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh yêu cầu các Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện cử cán bộ tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nông dân kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo về Trung tâm thường xuyên để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đây là thời kỳ cao điểm sâu, bệnh trong vụ Hè Thu 2013, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đề nghị Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư các huyện, UBND xã, HTX và các đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong việc chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại đảm bảo mô hình thành công /.
 
Nơi nhận:
- Sở NN và PTNT (báo cáo);
- Chi cục BVTV(phối hợp);
- Trạm KNKN Đông Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân (t/hiện);
- UBND xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân (t/hiện);
- HTX Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (t/hiện);
- HTX Hòa An Tây, huyện Phú Hòa (t/hiện);
- Lưu: VT, KNTT.
      KT.GIÁM ĐỐC
      PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thành
 
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Phòng Khuyến nông Trồng trọt - Trung tâm KN-KN Phú Yên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin mới hơn