Thông báo kết quả thu mẫu giám sát bệnh thủy sản tháng 4/2018

Thông báo kết quả thu mẫu giám sát bệnh thủy sản tháng 4/2018
Thông báo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về kết quả thu mẫu giám sát bệnh thủy sản tháng 4/2018
Kết quả thu mẫu giám sát tháng 4 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y 


Tác giả bài viết: Huỳnh Yến Nhi

Nguồn tin: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tỉnh Phú Yên