THÔNG BÁO Kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên Đợt 4, ngày 26/03/2018

Kết quả quan trắc môi trường nước các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên Đợt 4, ngày 26/03/2018
Đối tượng Tôm thẻ, tôm sú, cua, cá biển, nhuyễn thể và tôm hùm
 

 

Tác giả bài viết: Huỳnh Yến Nhi

Nguồn tin: Trung tâm KN Quốc Giống và Kỹ thuật Thủy sản Phú Yên