Chỉ thị về giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản lồng, bè nói riêng trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của UBND Tỉnh Phú Yên về giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung
và nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè nói riêng trên địa bàn tỉnh
Tác giả bài viết: Huỳnh Yến Nhi

Nguồn tin: UBND Tỉnh Phú Yên