Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông Xuân trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2018

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông Xuân trước, trong và sau tết Nguyên năm 2018


Nguồn tin: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật