Thông báo về việc báo giá việc thực hiện chương trình chuyên mục " Bạn Nhà Nông" trên sóng truyền hình địa phương năm 2018

Thông báo về việc báo giá việc thực hiện chương trình chuyên mục " Bạn Nhà Nông" trên sóng truyền hình địa phương năm 2018


Tác giả bài viết: Trung tâm Khuyến nông