Thông báo về việc mời cung ứng gói thầu mua sắm giống lúa lai TH3-5 cho mô hình nhân rộng sản xuất lúa lai vụ Đông Xuân 2017- 2018

Thông báo về việc  mời cung ứng gói thầu mua sắm giống lúa lai TH3-5 cho mô hình nhân rộng sản xuất lúa lai vụ Đông Xuân năm 2017-2018

Tác giả bài viết: Trung tâm Khuyến nông