undefined

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá phân bón, thuốc BVTVđể xây dựng dự toánmua sắm Mô hình trồng thâm canh cây mít

 •   01/11/2021 12:01:48 AM
 •   Đã xem: 32
Thông báo số 133/TB-TTKN ngày 29/10/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá phân bón, thuốc BVTVđể xây dựng dự toánmua sắm Mô hình trồng thâm canh cây mít
undefined

Thông báo về việc cung ứng phân bón, thuốc BVTV cho mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP

 •   14/10/2021 09:18:07 PM
 •   Đã xem: 45
Thông báo số 120/TB-TTKN ngày 14/10/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc cung ứng phân bón, thuốc BVTV cho mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP
undefined

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá phân bón, thuốc BVTVđể xây dựng dự toánmua sắm Mô hình trồng thâm canh cây mít và Mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP

 •   05/10/2021 09:26:17 PM
 •   Đã xem: 67
Thông báo số 114/TB-TTKN ngày 5/10/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá phân bón, thuốc BVTVđể xây dựng dự toánmua sắm Mô hình trồng thâm canh cây mít và Mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP
undefined

Thöng báo về việc mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm thực hiện mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy thái cỏ

 •   29/09/2021 09:28:05 PM
 •   Đã xem: 49
Thông báo số 110/TB-TTKN ngày 29/9/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm thực hiện mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy thái cỏ
undefined

Thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước định kỳ các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên (Lần 13, ngày 13/9/2021)

 •   18/09/2021 12:27:17 AM
 •   Đã xem: 72
Thông báo số 58/TB-TTG ngày 17/9/2021 của Trung tâm Giống Nông nghiệp thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước định kỳ các vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên (Lần 13, ngày 13/9/2021)
undefined

Thông báo về việc chọn điểm, chọn hộ bổ sung thực hiện mô hình nuôi lươn thương phẩm năm 2021

 •   14/09/2021 10:20:36 PM
 •   Đã xem: 93
Thông báo số 96/TB-TTKN ngày 14/9/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc chọn điểm, chọn hộ bổ sung thực hiện mô hình nuôi lươn thương phẩm năm 2021
undefined

Thộng báo về việc triển khai thực hiện mô hình nuôi cá mú (cá song) thương phẩm trong ao đất (lần 2)

 •   08/09/2021 05:44:55 AM
 •   Đã xem: 109
Thông báo số 92/TB-TTKN ngày 8/9/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện mô hình nuôi cá mú (cá song) thương phẩm trong ao đất (lần 2)
Tự ủ phân hữu cơ từ nguyên liệu là những phế phẩm trong sinh hoạt hằng ngày

Tự ủ phân hữu cơ từ nguyên liệu là những phế phẩm trong sinh hoạt hằng ngày

 •   07/09/2021 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 144
Ngày nay, trồng rau xanh tại nhà trở nên khá phổ biến, vừa tự cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình vừa giảm stress sau những ngày làm việc. Cùng với đó thì việc tự làm phân hữu cơ bón rau vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tiết kiệm được chi phí…
undefined

Thông báo mời cung cấp báo giá phân bón, thuốc trừ cỏ để xây dựng dự toán mua sắm...

 •   30/08/2021 05:33:54 AM
 •   Đã xem: 102
Thông báo số 85/TB-TTKN ngày 27/8/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá phân bón, thuốc trừ cỏ để xây dựng dự toán mua sắm "Xây dựng mô hình sản xuất giống sạch bệnh, thâm canh, quản lý tổng hợp phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virut gậy hại tại vùng trồng sắn trọng điểm" thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Giải pháp và cách phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò hiện nay

Giải pháp và cách phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò hiện nay

 •   26/08/2021 03:47:45 AM
 •   Đã xem: 102
Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi trâu, bò, phòng chống bệnh viêm da nổi cục, người chăn nuôi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: chuẩn bị diện tích đất trồng cỏ, chọn giống trâu, bò có chất lượng cao, nuôi với qui mô đàn hợp lý, xây dựng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật; đầu tư thức ăn đủ số lượng, chất lượng và cho ăn, uống đúng cách; chăm sóc chu đáo; quy trình phòng trị bệnh nghiệm ngặt; tiêu thụ sản phẩm kịp thời.
undefined

Thông báo về việc đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy thái cỏ

 •   16/08/2021 08:43:03 PM
 •   Đã xem: 101
Công văn số 139/TTKN ngày 16/8/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc đăng ký bổ sung địa điểm
thực hiện mô hình cơ giới hóa hỗ trợ máy thái cỏ
undefined

Về việc mời tham gia cung cấp báo giá các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản, vật tư nông nghiệp để thực hiện các mô hình Khuyến nông năm 2022

 •   30/07/2021 12:16:43 AM
 •   Đã xem: 150
Công văn số 119/TTKN ngày 29/7/2021 của Trung tâm Khuyến nông Về việc mời tham gia cung cấp báo giá các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản, vật tư nông nghiệp để thực hiện các mô hình Khuyến nông năm 2022
undefined

Đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn thực phẩm trong nông hộ thuộc chương trình khuyến nông năm 2021

 •   28/07/2021 09:40:05 PM
 •   Đã xem: 143
(Công văn số 117/TTKN ngày 28/7/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc đăng ký bổ sung địa điểm thực hiện mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn thực phẩm trong nông hộ thuộc chương trình khuyến nông năm 2021)
undefined

Thông báo mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện gói thầu mua sắm thức ăn cho bò thuộc mô hình chăn nuôi bò vỗ béo

 •   14/07/2021 08:41:02 PM
 •   Đã xem: 145
Thông báo số 72/TB-TTKN ngày 14/7/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện gói thầu mua sắm thức ăn cho bò thuộc mô hình chăn nuôi bò vỗ béo
undefined

Thông báo về việc triển khai thực hiện Dự án Phát triển mô hình chăn nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học

 •   08/07/2021 03:57:53 AM
 •   Đã xem: 103
(Thông báo số 69/TB-TTKN ngasy2 07/7/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện Dự án Phát triển mô hình chăn nuôi vịt biển đảm bảo an toàn sinh học )
undefined

Thông báo về việc triển khai thực hiện mô hình ứng dụng máy chỉ báo dòng chảy trên tàu khai thác hải sản

 •   06/07/2021 03:58:40 AM
 •   Đã xem: 132
(Thông báo số 67/TB-TTKN ngày 6/7/2021 của Trung tâm Khuyến nông Về việc triển khai thực hiện mô hình ứng dụng máy chỉ báo dòng chảy trên tàu khai thác hải sản)
undefined

Cung cấp báo giá thức ăn cho bò để xây dựng dự toán mô hình chăn nuôi bò vỗ béo

 •   23/06/2021 05:10:38 AM
 •   Đã xem: 149
(Thông báo số 60/TB-TTKN ngày 23/6/2021 của Trung tâm Khuyến nông mời Cung cấp báo giá thức ăn cho bò để xây dựng dự toán mô hình chăn nuôi bò vỗ béo)
undefined

Mời cung cấp báo giá con giống, thức ăn để xây dựng dự toán mua sắm thuộc mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể triển khai năm 2021

 •   14/06/2021 04:58:31 AM
 •   Đã xem: 146
(Thông báo số 54/TB-TTKN ngày 14/6/2021 về việc mời cung cấp báo giá con giống, thức ăn để xây dựng dự toán mua sắm thuộc mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể triển khai năm 2021)
undefined

Đăng ký bổ sung thực hiện mô hình máy làm đất đa năng thuộc chương trình khuyến nông năm 2021

 •   14/06/2021 02:52:44 AM
 •   Đã xem: 109
(Theo công văn số 83/TTKN ngày 11/6/2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai đăng ký bổ sung thực hiện mô hình máy làm đất đa năng thuộc chương trình khuyến nông
năm 2021)

Các tin khác

Bộ NN&PTNT
Trung tâm khyến nông Quốc gia
Sự kiện khuyến nông trong tháng
Nông thôn mới
Chương trình quốc gia một xã một sản phầm
Sở NN &PTNT Phú Yên
Covid -19
Liên kết website
Thống kê
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay665
 • Tháng hiện tại20,118
 • Tổng lượt truy cập142,198
Tuy Hoà
+32
°
C
Cao:+32
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây