Thông báo mời cung cấp báo giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản

Thông báo mời cung cấp báo giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản

 •   08/06/2024 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 49/TB-TTKN ngày 07/6/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản
Thông báo mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện gói thầu Xây dựng chuyên mục "Nông nghiệp xanh" phát trên sóng truyền hình thuộc các chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài

Thông báo mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện gói thầu Xây dựng chuyên mục "Nông nghiệp xanh" phát trên sóng truyền hình thuộc các chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài

 •   05/06/2024 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 105/TB-TTKN ngày 03/6/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện gói thầu Xây dựng chuyên mục "Nông nghiệp xanh" phát trên sóng truyền hình thuộc các chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài
Thông báo về việc mời cung cấp báo giá xây dựng dự toán mua sắm thực hiện Xây dựng chuyên mục “Nông nghiệp xanh” phát trên sóng truyền hình thuộc Chương trình các chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá xây dựng dự toán mua sắm thực hiện Xây dựng chuyên mục “Nông nghiệp xanh” phát trên sóng truyền hình thuộc Chương trình các chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài

 •   26/05/2024 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 41/TB-TTKN ngày 22/5/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá xây dựng dự toán mua sắm thực hiện Xây dựng chuyên mục “Nông nghiệp xanh” phát trên sóng truyền hình thuộc Chương trình các chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài
Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024 (lần 2)

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024 (lần 2)

 •   07/05/2024 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 34/TB-TTKN ngày 07/5/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024 (lần 2)
Thông báo về việc mời báo giá cung ứng máy in và bộ máy tính

Thông báo về việc mời báo giá cung ứng máy in và bộ máy tính

 •   14/04/2024 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 25/TB-TTKN ngày 12/4/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời báo giá cung ứng máy in và bộ máy tính
Thông báo về việc mời đơn vị cung cấp báo giá thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán công trình sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm Khuyến nông

Thông báo về việc mời đơn vị cung cấp báo giá thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán công trình sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm Khuyến nông

 •   14/04/2024 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 24/TB-TTKN ngày 11/4/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời đơn vị cung cấp báo giá thẩm tra thiết kế BVTC – dự toán công trình sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm Khuyến nông
Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024

 •   10/04/2024 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 21/TB-TTKN ngày 10/4/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024
Thông báo về việc mời đơn vị cung cấp báo giá phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm

Thông báo về việc mời đơn vị cung cấp báo giá phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm

 •   04/04/2024 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 15/TB-TTKN ngày 04/4/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời đơn vị cung cấp báo giá phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm
Thông báo về việc triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024

Thông báo về việc triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024

 •   11/03/2024 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 09/TB-TTKN ngày 11/3/2024 của Trung tâm Khuyến nông Về việc triển khai thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2024
Về việc thẩm định giá xây dựng dự toán mua sắm

Về việc thẩm định giá xây dựng dự toán mua sắm

 •   21/01/2024 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 17/TTKN-TTĐT ngày 18/1/2024 của Trung tâm Khuyến nông về việc thẩm định giá xây dựng dự toán mua sắm
Thông báo mời cung cấp báo giá việc sửa chữa đường dây điện và máng nước nhà xe

Thông báo mời cung cấp báo giá việc sửa chữa đường dây điện và máng nước nhà xe

 •   10/12/2023 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 177/TB-TTKN ngày 11/12/2023 về việc mời cung cấp báo giá việc sửa chữa đường dây điện và máng nước nhà xe
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC ỔI LÊ ĐÀI LOAN THEO HƯỚNG HỮU CƠ

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC ỔI LÊ ĐÀI LOAN THEO HƯỚNG HỮU CƠ

 •   26/10/2023 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 932
 •   Phản hồi: 0
Ổi Đài Loan cho thời gian thu hoạch ngắn, năng suất cao, lại ít kén đất và có khả năng chống chịu bệnh tốt hơn nhiều so với các loại cây ăn quả khác.
Thông báo về việc mời cung cấp báo giá phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm

 •   08/08/2023 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 133/TB-TTKN ngày 08/8/2023 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản văn phòng Trung tâm
Thông báo Về việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn” tại thành phố Tuy Hòa và các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa năm 2023 (lần 2)

Thông báo Về việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn” tại thành phố Tuy Hòa và các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa năm 2023 (lần 2)

 •   31/07/2023 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 128/TB-TTKN ngày 31/7/2023 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn” tại thành phố Tuy Hòa và các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa năm 2023 (lần 2)
Quản lý thức ăn công nghiệp đối với ao nuôi cá mú

Quản lý thức ăn công nghiệp đối với ao nuôi cá mú

 •   31/07/2023 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Cá mú là loài cá có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao, gần đây đã được sản xuất giống nhân tạo thành công. Nhờ chủ động được nguồn giống, được thị trường ưa chuộng nên hiện nay nghề nuôi cá mú trong ao được đông đảo nông dân các tỉnh ven biển quan tâm và đầu tư trong đó có tỉnh Phú Yên.
Thông báo về việc triển khai thực hiện mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể năm 2023 (Lần 3)

Thông báo về việc triển khai thực hiện mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể năm 2023 (Lần 3)

 •   27/07/2023 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 123/TB-TTKN ngày 25/7/2023 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện mô hình nuôi chình thương phẩm trong bể năm 2023 (Lần 3)
Thông báo về việc mời cung cấp báo giá giống, vật tư thủy sản

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá giống, vật tư thủy sản

 •   27/07/2023 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 124/TB-TTKN ngày 25/7/2023 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá giống, vật tư thủy sản
Thông báo về việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn” tại thành phố Tuy Hòa và các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa năm 2023

Thông báo về việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn” tại thành phố Tuy Hòa và các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa năm 2023

 •   17/07/2023 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 119/TB-TTKN ngày 17/7/2023 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện các mô hình thuộc Đề án “Xây dựng mô hình trồng rau an toàn” tại thành phố Tuy Hòa và các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa năm 2023
Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2023

Thông báo về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2023

 •   04/07/2023 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 321
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 115/TB-TTKN ngày 4/7/2023 của Trung tâm Khuyến nông về việc mời cung cấp báo giá thiết bị, vật tư triển khai dự án "Xây dựng mô hình sản xuất muối sạch theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại tỉnh Phú Yên năm 2023

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây